Boyar madde içeren tekstil atık sularının arıtımında rol oynayan zenginleştirilmiş karışık mikroorganizmaların aerobik ve anaerobik stabilitelerinin belirlenmesi


Öğrenci: Emel Eren

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özer ÇINAR