Farklı yön ve Büyüklükte elektrik alan altında katılaştırılan Al-Cu, Al-Ni ve Al-Si ötektik alaşımlarının termal iletkenliğinin uygulanan elektrik alanına bağlılığının incelenmesi.


Öğrenci: AYHAN SARSU

Danışman: Necmettin Maraşlı