Düzgün Yayılı Yük Etkisindeki Kalınlığı Lineer Değişen Kalın Plakların Mindlin Plak Teorisi Kullanılarak İncelenmesi


Öğrenci: Sedat Şen

Danışman: Yusuf Ayvaz