Farklı Elemanlarla Rijitleştirilmiş Çerçeve Sistem Yapıların Lineer ve Lineer Olmayan Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Öğrenci: Seyhan Toksoy

Danışman: Yusuf Ayvaz