Saf alüminyum ve bakırda tane sınırı yoğunluğunun yüksek sıcaklık deformasyon karekteristiklerine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1994

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: F.ALİ AYANLIOĞLU

Danışman: Mustafa Çiğdem