İki Yeni Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Abdulbari Samer Ahmed Hezam

Danışman: Fikriye Tüncel Elmalı