TÜRK VE ALMAN MASALLARININ DOĞU-BATI SENTEZİ KAPSAMINDA TOPLUMA GÖNDERDİĞİ İLETİLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI


Öğrenci: BUSE DENİZ

Danışman: Neslihan Karakuş