Dökülebilir Refrakterlerde Su-Toz Oranının Mukavemete Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FATİH KABADAYI

Danışman: Mustafa Çiğdem