65 yaş üstü nüfusun gereksinimlerine bağlı konut alanı ve çevresi tasarım ölçütleri-İstanbul ve Viyana örneği


Öğrenci: NEŞE KÖSE

Danışman: Nilgün Çolpan Erkan