Betonarme Yapılarda Onarım-Güçlendirme Teknikleri ve Çeşitli Tekniklerle Onarılıp Güçlendirilen Betonarme Kirişlerin Davranışlarının Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi


Öğrenci: Hamdi Öztürk

Danışman: Yusuf Ayvaz