Düşünsel Yönelim EEG'sinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolde Kullanımına Yönelik Simulasyonu


Öğrenci: Özber Çin

Danışman: Galip Cansever