Optikçe Aktif 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-dimetilbenzofuran ve 1-benzil-4,5,6,7-tetrahidro-7,7-dimetil-4-oxo-1H-indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi


Öğrenci: Eda Soydan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Zerrin ÇALIŞKAN