Karbonmonoksit Salınımı Yapan İmidazol Türevi Ligandlar İçeren Karbonil Komplekslerinin Mobilite, Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Özelliklerinin Farklı Ortamlarda İncelenmesi


Öğrenci: GAYE GÜNGÖR

Danışman: Dolunay Şakar Daşdan