Poli(metil vinil eter-alt-maleik anhidrit)-Pregabalin İlaç TaşımaSisteminin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu


Öğrenci: KADİR ÇAKIRAL

Danışman: Dolunay Şakar Daşdan