İlgi bölgeleri ve yerel tanımlayıcılar ile genelleştirilmiş Hough dönüşümü ve en az eylemsizlik ekseni tabanlı hizalama yaklaşımı ile Türk işaret dili tanıma sistemi


Öğrenci: OĞUZ ALTUN

Danışman: Songül Varlı