Karikatürün bilgisayar destekli analizi: Türkiye-Avustralya mukayesesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Bahadır Uçan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Emin KAHRAMAN