Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Beck Depresyon Envanteri Üzerine Bir Uygulama


Öğrenci: Fatma Avşar

Danışman: Doğan Yıldız