Kükürt bazlı ototrofik denitrifikasyon prosesi ile arsenik içeren içme sularında nitrat giderimi ve mikrobiyal popülasyon dinamiğin belirlenmesi


Öğrenci: Arzu Kılıç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özer ÇINAR