Plasmodium vivax'ın laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan geninin polimeraz zincir reaksiyonu ile izolasyonu ve klonlanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EKREM AKBULUT

Danışman: Dilek Balık