Plasmodium vivax'ın laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan geninin polimeraz zincir reaksiyonu ile izolasyonu ve klonlanması


Öğrenci: EKREM AKBULUT

Danışman: Dilek Balık