Trenlerarası Çatışmaların Çözümünde Dispeçer Kararlarının Yapay Sinir Ağı Modeli


Öğrenci: Selim Dündar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail ŞAHİN