Farklı Elemanlarla Rijitleştirilmiş Yapıların Deprem Etkisindeki Doğrusal Olmayan Davranışlarının Üç Boyutlu Olarak Karşılaştırmalı İncelenmesi


Öğrenci: Mehmet Safa Aydoğan

Danışman: Yusuf Ayvaz