Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Taşıma Kapasitesi: Ayvalık Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Sercan Öcal

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Senem KAYMAZ KOCA