Şirket birleşmesinin çalışanlar üzerinde oluşturduğu stres faktörlerinin belirlenmesine yönelik nitel bir araştırma


Öğrenci: AYSUN UYANIK

Danışman: Nihat Erdoğmuş