K ve Dirsek Tipi Eğik Elemanlarla Rijitleştirilmiş Deprem Etkisindeki Yapıların Lineer Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Öğrenci: Özlem Çavdar

Danışman: Yusuf Ayvaz