Polietilen/Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu


Öğrenci: Ceren Alpaslan

Danışman: Sennur Deniz