Titan beyazı emayelerin kimyasal dayanımının arttırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYLİN ALTINBAY

Danışman: Mustafa Çiğdem