Devlet-dışı aktör olarak enformel arabulucuların mikro-çatışma çözümündeki rolleri: Diyarbakır örneği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası ilişkiler, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FERDA FAHRİOĞLU AKIN

Danışman: Elçin Macar