Gen Kümeleme İşleminin Özdüzenleyici Haritalar Kullanılarak Gen Ekspresyonu, Motif Sıklık ve Gen Konum Verilerinden Faydalanılarak Gerçekleştirimi


Öğrenci: Alper Özdoğan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Songül VARLI