Ortaöğretim Büro Yönetimi Programı Yeterliliklerinin Yöneticilere Göre Değerlendirilmesi: Mersin İli Örneği


Öğrenci: Saliha Bozkır

Danışman: Banu Yücel Toy