Helisel sarımlı termoplastik kompozitlerin sarım özelliklerinin mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi


Öğrenci: LEVENT DERE

Danışman: Semih Sezer