Fenolik allelokimyasalların mikroorganizmalar üzerine etkileri


Öğrenci: İsmet Talan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail KOCAÇALIŞKAN