Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Davutoğlu A., "Kadın Direnişçilerin Gözünden Bir Direniş Öyküsü:Gebze Berikap Örneği", Çalışma ve Toplum, no.3, pp.1381-1396, 2018 (Link)
Davutoğlu A., "Türkiye’de İkinci Dalga Feminizmin Etkisi ve Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’nde Gülten Kutal’ın İlk Kadın İstihdamı Makalesi", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, cilt.2, ss.159-174, 2017
Davutoğlu A., "Two Different Poverty Reduction Approaches: Neoliberal Market Based Microfinance versus Social Rights Defender Basic Income", International Journal of Social İnquiry, vol.6, no.1, pp.39-47, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Davutoğlu A., "Refah Devletinin Kurucu Belgelerinde Kadının Adı Yok: Beveridge Raporu’nun Cinsiyetçi Karakteri", VIII. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 10-10 Aralık 2016, cilt.1, ss.145-153
Davutoğlu A., "Sancak’tan İstanbul’a Boşnakların Yarım Asırdır Süren Aile içi Ekonomik Dayanışma Değerleri: Zayednitsa", III. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Konferansı, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 29 Mayıs - 5 Haziran 2011, vol.1, pp.33-43
Davutoğlu A., "Sosyal Politika ve Alternatif Toplum Modeli Arayışları: Temel Gelir Önerisinin Ütopya Kavramı Çerçevesinde Okunması", Uluslararası III. Sosyal Haklar Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2011, vol.1, pp.205-221
Davutoğlu A., Baloğlu F. , "Filenin Sultanları: Güçlenen Kadın İmajı", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, vol.4, pp.16-27
DİĞER YAYINLAR
Davutoğlu A., "", , pp.,
Davutoğlu A., "", , pp.,
Davutoğlu A., "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi