Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akbarov S., Yahnioğlu N., Tekin Atacan A., "Buckling delamination of a rectangular viscoelastic sandwich plate containing interface inner cracks", JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS-ASCE, vol.140, pp.134-148, 2014 (Link)
Akbarov S., Yahnioğlu N., Tekin Atacan A., "Buckling delamination of a rectangular sandwich plate containing inner cracks under biaxial loading", MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, vol.49, pp.537-550, 2013 (Link)
Akbarov S., Yahnioğlu N., Tekin Atacan A., "Local Buckling Delamination of a Rectangular Sandwich Plate Containing Interface Embedded Rectangular Cracks and Made From Elastic and Viscoelastic Materials", CMC-Computers Materials & Continua, vol.29, pp.41-74, 2012 (Link)
Coşkun İ., Engin H., Tekin Atacan A., "Dynamic Response of a Timoshenko Beam on a Tensionless Pasternak Foundation", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.37, pp.489-507, 2011 (Link)
Akbarov S., Yahnioğlu N., Tekin Atacan A., "3D FEM analysis of the buckling delamination of a rectangular sandwich plate containing interface rectangular cracks and made from elastic and viscoelastic materials", CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING &SCIENCES, vol.64, pp.147-186, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tekin Atacan A., "Bant Çatlaklar İçeren Sandviç Dikdörtgen Kalın Plağa Ait Delaminasyon Burkulma Analizi", SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.231-243, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yeşil Ü., Tekin Atacan A., "İzogeometrik Analiz İle Konsol Kiriş İçin Timoshenko’nun Kesin Çözümünün Kullanımı", XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 24-28 Ağustos 2015, ss.1059-1069
Akbarov S., Yahnioğlu N., Tekin Atacan A., "Buckling delamination of a rectangular viscoelastic sandwich plate with interface embedded cracks under two-axial compression", International Conference on Computational and Experimental Engineering Sciences, , Mayıs 2012
Akbarov S., Yahnioğlu N., Tekin Atacan A., "Buckling delamination of a rectangular sandwich plate containing inner cracks under bi-axial loading", 17th International Conference Mechanics of Composite Materials, , Mayıs 2012
Tekin Atacan A., Yahnioğlu N., "İç Çatlaklar İçeren Sandviç Plağın Delaminasyon Burkulma Probleminin FEM ile İncelenmesi", XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2011
Akbarov S., Yahnioğlu N., Tekin Atacan A., "Buckling Delamination of Rectangular Viscoelastic Sandwich Plates Containing Inner Cracks", 9th International Fracture Conference, , Ekim 2011
Akbarov S., Yahnioğlu N., Tekin Atacan A., "Buckling delamination of a rectangular sandwich thick plate with band cracks", 10th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, , Temmuz 2010
Tekin Atacan A., Coşkun İ., "Dynamic response of a circular plate resting on a tensionless Vlasov Foundation", The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2010), , Eylül 2010
Tekin Atacan A., Coşkun İ., "Çekme almayan iki parametreli elastik zemine oturan dairesel plağın dinamik davranışı", XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, TÜRKİYE, Haziran 2009
Coşkun İ., Engin H., Tekin Atacan A., "Çekme almayan iki parametreli elastik zemine oturan Timoshenko kirişinin zorlanmış titreşimleri", XV. Ulusal Mekanik Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2007
Kütüğ Z., Tekin Atacan A., "Basit mesnetli dikdörtgen viskoelastik-lif kompozit plağın stabilite kaybının gelişmiş plak teorisi çerçevesinde incelenmesi", XV. Ulusal Mekanik Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi