Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taştan H., Ciravoğlu Demirdizen A., "The Effect of User Participation on Social Sustainability: A Comparison of Two Postearthquake Settlements in Turkey", OPEN HOUSE INTERNATIONAL, vol.43, no.3, pp.94-101, 2018
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ciravoğlu Demirdizen A., "Mimarlık Eleştirisinin 2000’lerdeki Serüveni", mimar.ist, pp.15-18, 2018
Ciravoğlu Demirdizen A., "Sürdürülebilir Üniversite Yerleşkeleri: Olasılık mı Mit mi?", mimar.ist, pp.23-30, 2017
İsmail E., Ciravoğlu Demirdizen A., "Dayanıklılık (Rezilyans ve Mülteci Mekanları: Filistin Mülteci Kamplarndan Dersler", Yapı, pp.104-109, 2017
Kararmaz Ö., Ciravoğlu Demirdizen A., "Integration of the Experience-Based Approaches with the Early Phase Architectural Design Studios", Megaron, no.3, pp.409-419, 2017 (Link)
Çetinkaya Z., Ciravoğlu Demirdizen A., "Sürdürülebilir Yerleşim Modellerinin Karşılaştırılması :Eko-Kent ve Yavaş Kent", idealkent, 2016 (Link)
Erkenez S., Ciravoğlu Demirdizen A., "Mekanın Bedenleşmesi Elizabeth Diller ve Ricardo Scofidio nun İşleri", mimaran, ss.33-38, 2016
İncedayi D., Ciravoğlu Demirdizen A., "Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VIII Mimarlık ve Eğitim Nereye", mimar.ist, ss.94-98, 2016
Ciravoğlu Demirdizen A., "Üniversite Yerleşkesi Tasarımı", mimar.ist, cilt.16, ss.43-43, 2016
Ciravoğlu Demirdizen A., "Bülent Tarım Sıradışı Bir Mimar Akademisyen Yarışmacı", Mimarlık, ss.7-7, 2016
Ciravoğlu Demirdizen A., İncedayı D., Ciravoğlu A., "Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VIII, Mimarlık ve Eğitim: Nereye?", mimar.ist, 2016 (Link)
Taştan H., Ciravoğlu Demirdizen A., "The Role of User Participation on Social Sustainability: A Case Study on Four Residential Areas", International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2016 (Link)
Erkenez S., Ciravoğlu Demirdizen A., "Beden, Doğa ve Mekanda Tahakküm Yapılarını Kırmak", mimar.ist, 2015 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "İki Sergi İki Oyun/Mekan", Mimarlık, 2015 (Link)
Evci M.M., Ciravoğlu Demirdizen A., "An Evaluation of the Role of Environmental, Social and Economic Factors in Architects’ Choice of Building Materials", Megaron, 2015 (Link)
Evci M.M., Ciravoğlu Demirdizen A., "Analysing the Building Material Choices of Architects in Environmental Social and Economic Aspects", MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, vol.2, pp.139-148, 2015 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "Yapı 400 sayı", Yapı, pp.131-131, 2015
Erkenez S., Ciravoğlu Demirdizen A., "Beden Doğa ve Mekanda Tahakküm Yapılarını Kırmak", mimar.ist, pp.73-79, 2015
Ciravoğlu Demirdizen A., "Notes on Architectural Education: An Experimental Approach to Design Studio,", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.152, pp.7-12, 2014 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., Önder D.E., Ökem S., Ciravoğlu A., "YTÜ Davutpaşa Kampusu Lojmanları", Yapı, 2014 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "Yavaşlık Üzerine: Türkiye’de Sakin Şehir Mümkün Mü?", Güneymimarlık, 2014 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "The impact of urban pattern on claiming ‘place’: case studies from Istanbul", International Journal of Urban Sustainable Development, 2014 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "Sürdürülebilirliğin Yol Ayrımı: İmge ya da Paradigma Değişimi", yapıda ekoloji, ss.26-27, 2013 (Link)
Adıgüzel D., Ciravoğlu Demirdizen A., "Environmental Approach in Interior Design Education in Turkey", ICONARP (International Journal of Architecture and Planning), 2013 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "Güncel Yasa Tasarılarında Doğa Koruma", Mimarlık, 2011 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "Türkiye’de Mimarlık Eğitiminin Çevresel Bağlamı: İyimser Tabloya Kuşkucu Sorgulamalar", mimar.ist, vol.41, 2011 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "AVM Mimarisinde Kabuk Değişimi: M1 Meydan Merter Üzerine", Mimarlık, pp.70-74, 2011 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "Sürdürülebilir Mimarlık: Eskimiş Kavrayışlarla Yeni Söylemler Arasında", Mimarlık, ss.13-16, 2009
Ciravoğlu Demirdizen A., "Sırça Fanus’tan Özgür Ortamlara...", Mimarlık, 2009 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "Sıfırdan Başlamak: İdea(l) Yerleşimler", Mimarlık, 2009 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "Mimarlık Eğitimine İlişkin Uluslararası Belgelere Bir Bakış", Mimarlık, 2005
Ciravoğlu Demirdizen A., "Mimari Tasarım Eğitiminde Formel ve Enformel çalışmalar Üzerine", Yapı, ss.43-47, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ciravoğlu Demirdizen A., "Meslek Eğitimi ve Pratiği Arasındaki Kriz: Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu", MOBBİG, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2018, ss.---
Kirbaş Akyürek B., Ciravoğlu Demirdizen A., "Man-Made to Born-Made: Shifting Perspectives in Architecture", Virtual + Actual, Process and Product of Design, Proceedings of Design Communication Conference, New York, A.B.D., 7-10 Ekim 2018, pp.604-610
Hizli Erkiliç N., Ciravoğlu Demirdizen A., "Revitalizing Undefined Urban Spaces by Temporary Urban Strategies", CAUMME 2018 (Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East), Borders in Architecture, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2018, pp.145-152
Ciravoğlu Demirdizen A., "Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası ", MOBBİG 46, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, ss.---
Ciravoğlu Demirdizen A., "Mimari Tasarım Eğitiminde Enformellik Ne İşe Yarar?", IMIAD Seminerleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-7 Aralık 2018, ss.---
Ciravoğlu Demirdizen A., "Structure and Pedagogy of Graduation Work in YTU", E-FIADE (Exploring the Field of Interaction in Architectural Design Education) Seminar I: Thresholds in Architectural Education, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-5 Kasım 2018, pp.---
Ciravoğlu Demirdizen A., Önder D., Çifci A., Erkenez S., Mizrak Bilen B., Taştan H., "3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures", 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Braga, PORTEKIZ, 14-16 Haziran 2017, pp.2082-2089
Kirbaş B., Ciravoğlu Demirdizen A., "Developing a Quantitative Research Method for Planned Obsolescence in Architecture", PLATE Product Lifetimes and The Environment Conference, Delft, HOLLANDA, , pp.5-9
Ciravoğlu Demirdizen A., Önder D., Çiftçi A., Erkenez S., Mizrak B., Taştan H., "Developing Awareness about Industrial Heritage: Experiences from a Graduation Architectural Design Studio", 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, PORTO, PORTEKIZ, , pp.531-540
Ciravoğlu Demirdizen A., "Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Üzerine Notlar", Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2017, ss.155-163
İsmail E., Ciravoğlu Demirdizen A., "Resilience and Refugee Spaces: Lessons From Palestinian Refugee Camps", AIE’16 (Architecture in Emergency: Re-Thinking the Refugee Crisis Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17 Kasım 2016 - 18 Kasım 2017, pp.29-36
Çiftçi A., Ciravoğlu Demirdizen A., Taştan H., Mızrak B., Erkenez S., Önder D.E., "The Reuse of Industrial Heritage: The Case of Kurt Tile Factory in Tuzla, Istanbul", , , 0 2016
Kararmaz Ö., Ciravoğlu Demirdizen A., "A RESEARCH ON THE CURRENT PROBLEMATICS AND POSSIBLE SOLUTIONS OF ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION", DAKAM EDUCATION STUDIES 17 International Conference on Education and Learning , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.29-39 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., Taştan H., Ciravoğlu A., "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutu; Kentsel Alanda Sosyal Sürdürülebilirlik Ölçüm Parametrelerinin Belirlenmesi", , TÜRKİYE, 0 2015
Ciravoğlu Demirdizen A., Vurucular E., Ciravoğlu A., "Spatial Morphology of Rebel Cities: The Cases of Madrid Merida and Istanbul", , , 0 2015
Violano A., Ciravoğlu Demirdizen A., Erkenez S., Montaniero V., Verde F., "Biomaterials: The Synthetic Biology Applied to Architecture, Heritage and Technology: Mind, Knowledge, Experience", , , 0 2015
Ciravoğlu Demirdizen A., "İnsan ve Doğa: Çatışma ya da İşbirliği", Sürdürülebilir Film Festivali, TÜRKİYE, 0 2015
Ciravoğlu Demirdizen A., "Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası İçin Öneriler: Ölçülemeyenin Gücü", , TÜRKİYE, 0 2015
Antonella V., Ciravoğlu Demirdizen A., Erkenez S., Veronica M., Francesca V., "Biomaterials The Synthetic Biology Applied to Architecture", Heritage and Technology: Mind, Knowledge, Experience, XXI Forum, Internazionale di Studi, CAPRİ, ITALYA,
Erkenez S., Ciravoğlu Demirdizen A., "The Only Way Out:Introducing A Gender Perspective for Sustainability", , , Ekim 2014
Dostoğlu N., Alioğlu F., Sargın G.A., Ketizmen Önal G., Ciravoğlu Demirdizen A., Gül F., "Mimarlık Eğitiminde Değişimler ve Güncel Beklentiler", , TÜRKİYE, Kasım 2013
Ciravoğlu Demirdizen A., Erçevik B., Ciravoğlu A., "Residents Responses to Urban Renewal Projects in the Context of Cultural Sustainability: A Case Study in Fener Balat Istanbul", IS 2012, , 0 2012
Erçevik Sönmez B., Ciravoğlu Demirdizen A., "Residents Responses To Urban Renewal Projects In The Context Of Cultural Sustainability", Innovation For Sustainability (IS) 2012 International Conference, PORTO, PORTEKIZ,
Ciravoğlu Demirdizen A., Öztürk A., Mayer B.Ö., Tuna R., Levi E.A., Durmuş Arsan Z., "Çevre Kavramları Üzerinden Mimarlıkta Güncel Eğilimleri Tartışmak", , TÜRKİYE, 0 2011
Vural S.M., Polatoğlu Ç., Urfalioğlu N., Tuna Taygun G., Ciravoğlu Demirdizen A., "A Project On The Contrubition Of The Architectural Schools To Istanbul European Cultural Capital", Symposium of International Cooperation Experiences in Higher Education – SICEHE, valencia, ISPANYA, 13-14 Haziran 2008, pp.1-1
Ciravoğlu Demirdizen A., "A Research on Embodied Energy of Building Materials: Reflections on Turkey", 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo, JAPONYA,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ciravoğlu Demirdizen A., Akarsu T., Arslan N., Ed., "Dönüşüm Sürecinde Bir Yerleşme: Kartal Üzerine Düşler", YTÜ, Kartal Belediyesi, Maestro Yayıncılık, İSTANBUL, 2018
Ciravoğlu Demirdizen A., "Kartal’a Dair Yeni Ufuklar", Dönüşüm Sürecinde Bir Yerleşme: Kartal Üzerine Düşler, Ciravoğlu, A., Akarsu, T., Arslan, N., Ed., YTÜ, Kartal Belediyesi, Maestro Yayıncılık, İstanbul, ss.15-16, 2018
Erkenez S., Ciravoğlu Demirdizen A., "Bedende ve Mekanda Geçişlilik: Deneysellik Üzerine", Transition in/at/on/and/over/under SPACE, KULOĞLU, N., DURMUŞ ÖZTÜRK, S, ÖZTÜRK, A, BAYRAK, D., Ed., MİMARLAR ODASI TRABZON ŞUBESİ YAYINI, TRABZON, ss.30-38, 2017
Kirbaş Akyürek B., Ciravoğlu Demirdizen A., " Developing a quantitative research method on planned obsolescence in architecture", in: PLATE: Product Lifetimes And The Environment, Conny A. Bakker, Ruth Mugge, Eds., IOS Press BV, Amsterdam, pp.5-9, 2017 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., Tuna Taygun G., "Evaluation of the LCA Approaches for the Assessment of Embodied Energy of Building Products", in: Sustainability in Energy and Buildings, Hakansson, A., Hojer, M., Howlett, R., Jain, L. C., Eds., Springer Verlag, Berlin, pp.299-312, 2013 (Link)
Ciravoğlu Demirdizen A., "On Line, Across Borders", in: Line Projects/Linien Projekte, E. Fiedler, Eds., Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra, pp.12-17, 2013
Ciravoğlu Demirdizen A., "The Need for a Critical Approach Towards Environmental Issues in Architectural Education", in: Teaching a New Environmental Culture-The Environment as a Question of Architectural Education, Voyatzki, M., Eds., EAAE , Selanik, pp.151-159, 2011
Ciravoğlu Demirdizen A., "Yeşil Binalar, Denetçi Mimarlar: Ülkemizde Sertifikalı Yapılar Üzerine", Prof. Dr. Gürhan Tümer’e Armağan, Mimarlığın Çevresinde/Mekanın İçinde Kuram, Eylem, Söylem,, Erkaslan, Ö. E., Arıtan, Ö., Altun, A. D.,, Ed., Mimarlar Odası İzmir, İzmir, ss.290-299, 2011
Ciravoğlu Demirdizen A., Ed., "Kentte, Yaşamda, Mimaride Ekolojik Perspektifler", Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İSTANBUL, 2010
Ciravoğlu Demirdizen A., "Sürdürülebilir Mimarlık Sürdürülebilir mi?", Kentte, Yaşamda, Mimaride Ekolojik Perspektifler,, Ciravoğlu, A., Ed., Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, ss.217-222, 2010
Ciravoğlu Demirdizen A., "On the Formal and Informal Studies in Architectural Design", in: EAAE Prize 2001-2002 Writings In Architectural Education, Harder, E., , Eds., EAAE, Kopenhag, pp.175-188, 2003
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Ciravoğlu Demirdizen A., "Parkhotel", Becoming Istanbul, An Encyclopedia, ,Garanti Galeri,, pp.212-214, 2008
Ciravoğlu Demirdizen A., "Skyscraper", Becoming Istanbul, An Encyclopedia,,Garanti Galeri,, pp.272-273, 2008
Ciravoğlu Demirdizen A., "Water", Becoming Istanbul, An Encyclopedia,,Garanti Galeri,, pp.348, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi