Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Shobole, "A New Protection Philosophy For Medium Voltage Smart Distribution Network", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, M.Wadi, "Analysis and Assesment the Reliability of Distribution Power Systems", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, J.Mutsena, "SHORT-TERM LOAD FORECASTING FOR MICROGRIDS BASED ON FUZZY LOGIC", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2018.
Yüksek Lisans, C.Aktaş, "Mikroşebeke gerilim yapısına uygun 3 fazlı inverterin labview ile kontrol edilmesi ve geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Tiryaki, "Akıllı şebekeler altyapısına uygun bir orta gerilim trafo merkezinin tasarımı ve ekonomik analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, H.Jouda, "Harmonic analysis of dimmable power leds for street lighting", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2015.
Yüksek Lisans, F.Ülker, "Mikroşebeke yapısına uygun üç fazlı inverterin simülasyon modelinin geliştirilmesi ve analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, A.Ismail, "Active and reactive power sharing of parallel invertes in microgrid by using droop control", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, G.Gürsoy, "Pv, rüzgar türbini ve batarya içeren hibrid enerji sistemlerinde iyileştirilmiş optimal ölçeklendirme", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi