Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Madalinska Michalak J., Bavli B., "Challenges in teaching English as a foreign language at schools in Poland and Turkey", EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.41, pp.688-706, 2018 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaysi F. , Bavli B., Gürol A., "Educational Connoisseurship and Criticism: Evaluation of a Cooperation Model between University and the Sector on Vocational Education. Journal of Education and Practice", Journal of Education and Practice, vol.8, pp.25-35, 2017 (Link)
Bavli B., "An Outsider View: the Perceptions of Visiting International Students on Teaching, Language and Culture", Universal Journal of Educational Research , vol.5, pp.261-269, 2017 (Link)
Bavli B., Aydin H., "Primary School Teachers’ Views on Compulsory Education (4+4+4): A Sample of Bayrampasa District. International Online Journal of Educational Sciences", International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.84-94, 2015 (Link)
Bavli B., Erişen Y., "Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. International Journal on New Trends in Education and Their Implications", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.6, pp.27-40, 2015 (Link)
Aydın M.K., Bavli B., Alci B., "Examining the Effects of Pre-service Teachers’ Personality Traits on Their Teaching Competencies. International Online Journal of Educational Sciences", International Online Journal of Educational Sciences, vol.5, pp.575-586, 2013 (Link)
Pamuk M., Bavli B., "Ergenlerin Sanal Zorbalıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.321-338, 2013 (Link)
Bavli B., Semerci Ç., " Eleştirel Düşündürme", Yaşadıkça Eğitim, cilt.113, ss.2-9, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Madalinska Michalak J., Onyefulu C., Bavli B., "Comparative International Study on Reasons for Choosing and Staying in Teaching in Poland, Jamaica, and Turkey", The World Education Research Association (WERA) World Congress, Cape Town, GUNEY AFRIKA CUM., 3-5 Ağustos 2018, pp.125-126
Bavli B., "English Language Textbooks: Perceptions of Students at Public Schools in Turkey", International Symposium on Textbooks, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2018, pp.26-26 (Özet) (Abstract)
Korumaz M., Bavli B., "Avusturya, İtalya ve Türkiye'de Öğretmenlerin Yansıtıcı Öğretime İlişkin Algılarına Yönelik Karşılaştırmalı bir Çalışma", 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.1-2
Ömür Y.E., Bavli B., "Standart Sınavlar ile Dönüşen Öğretmen Kimliği", 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.3-4
Madalinska Michalak J., Onyefulu C., Bavli B., "Motivations to be a Teacher: Study on Teachers from Jamaica, Poland, and Turkey", World Education Research Association (WERA) Focal Meeting & the Hong Kong Educational Research Association (HKERA) International Conference, Hong Kong, ÇIN HALK CUM., 30 Kasım - 2 Aralık 2017, pp.52-52 (Link) (Abstract)
Bavli B., Gürol M., Madalinska Michalak J., "Factors Influencing Polish and Turkish Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy", 5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.293-294 (Link)
Bavli B., Madalinska Michalak J., "Emotional Competence in Teacher Education: The Case of L2 Teacher Education in Poland and Turkey", Language teachers in the modern World – expectations, challenges and perspectives, Varşova, POLONYA, 25-25 Eylül 2017, pp.15-15 (Link)
Bavli B., Gürol M., "How to be an Efficient Teacher? Obstacles on English Language Teachers Efficacy", 4th International Conference on Curriculum and Instruction, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.1-3
Kaysi F., Bavli B., Gürol A., " Evaluation of the Course of the Flight Simulators from the Perspective of Students and University Teachers.", 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), Mannheim, ALMANYA, 28-30 Ekim 2016, pp.349-352 (Link)
Bavli B., Gürol M., "Turkish Higher Education from the Perspective of European Students", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.379-379
Bavli B., Erişen Y., " Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model", 6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2015, pp.42-42 (Link)
Bavli B., " İlkokul Öğretmenleri Gözünden 12 Yıllık Zorunlu Eğitim (4+4+4) (Bayrampaşa İlçesi Örneği). ", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.133-133 (Link)
Bavli B., Oruç Ş., "Bir Osmanlı Aydını Olan Muallim Cevdet ve Eğitim Anlayışı", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2012, ss.10-10 (Link)
Bavli B., Oruç Ş., " İlköğretim Okullarında Yapılan Yıl Sonu Mesleki Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2012, ss.15-15 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Madalinska Michalak J., Onyefulu C., Bavli B., "Teachers’ Motivation to Choose Teaching and Remain in the Profession: A Comparative Mixed Methods Study in Jamaica, Poland, and Turkey ", in: Intercultural Studies in Teacher Education: issues of policy and practice, Milleri P.,Callender C., Madalinska-Michalak J., Eds., Palgrave Macmillan, London , Londra, pp.150-184, 2019
Bavli B., "Değerlendirme Çerçevesinin belirlenmesi ve bağlamının incelenmesi", Program Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulama Rehberi, AYDIN M.K., BAVLI, B. , Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.325-355, 2019
Aydın M.K. , Bavli B., Ed., "Program Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulama Rehberi", Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2019
Bavli B., "Değerlendirme Sorularının ve Kriterlerinin Belirlenmesi ve Seçimi", Program Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar ve Uygulama Rehberi, AYDIN M.K., BAVLI, B. , Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.357-384, 2019
Madalinska Michalak J., Bavli B., "Developing Emotional Competence for L2 Teaching in Second Language Teacher Education: Opportunities and Challenges for Teacher Education in Poland and Turkey", in: Emotions in Second Language Teaching:Professional Challenges and Teacher Education, Juan de Dios Martínez Agudo, Eds., Springer International Publishing , Cham, pp.260-278, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Gürol M., Bavli B., "Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi", Türkiye'de Eğitim Politikaları , Gümüş, A., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.351-367, 2015 (Link)
Bavli B., "Eylem Araştırması", Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri , Aydın, H., Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.285-302, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi