Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Boyraz B., "İZMİR RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GALERİSİ", SANAT TASARIM GAZETESİ, ss.12-12, 2019
Boyraz B., "Genç Sanatçı ”Yaşar Keleş” İle Sanatı Üzerine Bir Söyleşi", Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.9-9, 2018
Boyraz B., "Nebahat Karyağdı İle Bir Mini Söyleşi", Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.12-12, 2018
Boyraz B., Şahin I., "Türk Sanatçı Tomur Atagök’ün 2000-2015 Yılları Arasındaki Sergilerine Dair Bir Araştırma", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, no.2, ss.70-94, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Boyraz B., "Ressam Recep Keçeli ile Figür Resmi Üzerine", Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.11-11, 2018
Boyraz B., "Yunan Sanatçı Sini Anastasiadi Üzerine…", Bahariye Sanat Gazetesi, ss.5-5, 2018
Boyraz B., "Yılın Mimar Sinan’ı Ü. Irmak Şahin ile Sanat Üzerine Kısa Bir Sohbet", Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.7-7, 2018
Boyraz B., "Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi 20. Yaşını Doldurdu", Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.10-10, 2018
Boyraz B., "TÜRK BASKI SANATININ KURUMSAL BELLEĞİ: İMOGA İSTANBUL GRAFİK SANATLAR MÜZESİ", Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.5-5, 2018
Boyraz B., Gül M.İ., "Trabzon Şehir Müzesi", Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.15-15, 2018
Boyraz B., "Emel Örs İle Sanatı Üzerine Bir Söyleşi", Bosphorus Sanat Gazetesi, ss.6-6, 2018
Boyraz B., "Üsküp Şehri ve Kültür Sanat Dinamizmi (Makedonya Cumhuriyeti)", ”Bosphorus” Sanat Gazetesi, ss.9-9, 2018
Boyraz B., "Balkan Siyaseti İzleği ve Sloven OHO Grubu Hakkında", ”Bosphorus” Sanat Gazetesi, ss.14-14, 2018
Boyraz B., Gül M.İ., "Alman Sanatçı Gerhard Richter’in 2010-2017 Yılları Arasındaki Sergilerine Dair Bir Araştırma", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.12-27, 2018 (Link)
Boyraz B., "20.yy Sonrasında Güncellenen Çek Sanatı ve Lukáš (Musa) Musil’in Günümüz Çek Sanatındaki Yeri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of the Human and Social Science Researches, vol.7, pp.192-211, 2018 (Link)
Boyraz B., "Günümüz Balkan Coğrafyasında Plastik Sanatlar ve Balkan Sanat Müzelerinin Aktüel Perspektifi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of the Human and Social Science Researches, vol.7, pp.344-377, 2018 (Link)
Boyraz B., Şahin I., "21.YÜZYIL ALMAN RESİM SANATINDA GERHARD RICHTER’İN YERİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, pp.311-323, 2018 (Link)
Boyraz B., "TÜRKİYE DE CUMHURİYET SONRASI KÜLTÜR SANAT ATILIMLARININ KARŞI PROPAGANDA PERSPEKTİFİYLE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ", Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, cilt.1, ss.14-28, 2017 (Link)
Boyraz B., "Konstantinos Maleas Örnekleminde Yunan Resim Sanatında Ard İzlenimcilik", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.6, pp.1553-1572, 2017
Boyraz B., "Balkan Defterinden Notlar 1", GÜNCEL SANAT DERGİSİ, ss.34-37, 2017
Boyraz B., "1923 Yunan – Türk Nüfus Mübadelesi, Millileştirme Politikaları ve Güncellenen Türk Resim Sanatı ", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.5, pp.2707-2741, 2016
Boyraz B., "Lucas Samaras Örnekleminde Çağdaş Yunan Sanatında Multimedya Uygulamaların Yeri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.5, pp.1533-1562, 2016
Boyraz B., Dolunay A., "Siyasi Tarihin Görsel Arşivleri: Fransa ve L’Illustration Dergisi Örnekleminde Süreli Yayınlar", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.8, pp.495-506, 2015
Dolunay A., Nuhoğlu M., Boyraz B., " DER ADLER ÖRNEKLEMİNDE NASYONAL SOSYALİST ALMANYA DA SÜRELİ YAYINLARDA PROPAGANDA", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.292-299, 2015 (Link)
Boyraz B., "Gerhard Richter ve Anselm Kiefer Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Almanya’da Plastik Sanatlar", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.4, pp.468-481, 2015
Boyraz B., "L’Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında Militarizm", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.4, pp.100-111, 2015
Boyraz B., "Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Kadın İşgücü Temalı Propaganda Posterleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.7, pp.431-442, 2014
Boyraz B., Cantürk A., "Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Savaş Bonosu Posterleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.3, pp.855-869, 2014
Boyraz B., Cantürk A., "Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.7, pp.496-503, 2014
Boyraz B., Cantürk A., "Yeni Gerçekçilik Bağlamında Yves Klein ve Fernandez Arman’ın Boşluk ve Doluluk Sergileri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.2, pp.125-135, 2013
Dolunay A., Boyraz B., "Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.2, pp.109-124, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Boyraz B., Şahin I., "21. YÜZYIL BALKAN COĞRAFYASINDA PLASTİK SANATLARDA YENİ EĞİLİMLER", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2018, pp.175-182 (Link)
Boyraz B., Şahin I., "“ALFONS MUCHA: YENİ SANAT’IN USTASI, ESERLER SEÇKİSİ” SERGİSİ ÜZERİNDEN ÇEK SANATÇIALFONS MUCHA’YA (1860-1939) DAİR BİYOGRAFİK BİR YAKLAŞIM", V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2018, pp.1185-1194
Bilsel Ç., Boyraz B., "Sürdürülebilir Eğitimde Sanat ve Tasarım Eğitim Modellerinin İncelemesi", IVSS 2018 Mesleki Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.90-90 (Link)
Şahin I., Boyraz B., "AŞAĞI SAKSONYA EYALET MÜZESİ (HANNOVER) VE SANAT KOLEKSİYONU ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA", V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2018, pp.1195-1205
Boyraz B., Şahin I., "Hırvat Sanatçı Ljubomir Stahov ve Güncel Heykel Formları Üzerine", 4. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2017, pp.94-94 (Link)
Renkçi Taştan T., Boyraz B., "Siyaset ve Sanat Ekseninde Hans Haacke’nin Çalışmalarına Bir Bakış", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi: Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, MUĞLA, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2015, pp.547-558
Boyraz B., "Birleşik Devletler ve İkinci Dünya Savaşı Dönemi Propaganda Posterleri", Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi: Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 4-7 Kasım 2014 İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2015, pp.115-123
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Boyraz B., Gümrükçü G., "MİLLİ SANAT PERSPEKTİFİ ÖLÇEĞİNDE TÜRKİYE'NİN İLK SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ: YTÜ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ", MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE YAZILAR, Prof. Dr. Ali Fuat ARICI - Doç. Dr. Mustafa BAS¸ARAN, Ed., Efe Akademi Yayınevi, İSTANBUL, ss.211-226, 2019 (Link)
Boyraz B., "Pop-Art: Savaş Dönemi Propaganda Posterlerinin Öncülüğünde Tüketim Toplumlarının Oluşum Süreci (Araştırma Notları)", EFEAKADEMİ/OFİS2005, İSTANBUL, 2014 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Boyraz B., "ALL IS A DREAM, NEW EXHIBITION OF GREEK ARTIST SYNI ANASTASIADI", Diger, ss.12, 2019
Boyraz B., "Alanya Arkeoloji Müzesi Ziyareti", Diger, ss.15, 2019
SANATSAL ETKİNLİKLER
Boyraz B, "20. Yıl Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2018.
Boyraz B, "Oyun Zamanı", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2018.
Boyraz B, "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - TÜSGAD "GENÇLERLE BİRLİKTE" KARMA SERGİ", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2018.
Boyraz B, "Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 20. Yıl Etkinlikleri Kapanış Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2018.
Boyraz B, "Mail – Art Workshop ", Çalıştay, İştirakçi, Nisan-2018.
Boyraz B, "GELECEĞİN KIYISINDA", Grup Sergisi, İştirakçi, Ocak-2018.
Boyraz B, "Migration Emphaty: International Art Exhibition", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2018.
Boyraz B, "Bird Cage / Akademisyenler Grup Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2018.
Boyraz B, "Trabzon Buluşması", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2018.
Boyraz B, "Drops", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2018.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi