Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şen C., Çinar G., "Evaluation and Pre allocation of Operators with Multiple Skills A Combined Fuzzy AHP and Max Min Approach", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.37, pp.2043-2053, 2010 (Link)
Şen C., Şen S., Başligil H., "Pre selection of Suppliers through an Integrated Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Max Min Methodology", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, vol.48, pp.1603-1625, 2010 (Link)
Şen C., Baraçli H., "Fuzzy Quality Function Deployment based Methodology for Acquiring Enterprise Software Selection Requirements", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.37, pp.3415-3426, 2010 (Link)
Şen C., Baraçli H., "A Literature Review and Classification of Enterprise Software Selection Approaches", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY MAKING, vol.8, pp.217-238, 2009 (Link)
Şen C., Baraçli H., Başligil H., "An Integrated Decision Support System Dealing with Qualitative and Quantitative Objectives for Enterprise Software Selection", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36, pp.5272-5283, 2009 (Link)
Başligil H., Şen C., Baraçli H., "A Framework for Defining both Qualitative and Quantitative Supplier Selection Criteria Considering the Buyer Supplier Integration Strategies", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, vol.46, pp.1825-1845, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Seçkin F., Şen C., "CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR BUYER-SUPPLIER INTEGRATION STRATEGIES AND THEIR ASSOCIATION TO THE SUPPLIER SELECTION CRITERIA IN THE LIGHT OF SUSTAINABILITY", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, cilt.11, ss.83-106, 2018 (Link)
Şen C., "Integration of Integer Programming with GIS Analyzing Abilities for Determining the Convenience Levels of Retail Stores", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.62, pp.1144-1149, 2012
Şen C., Cenkçi D., "Üretim Planlama Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesine Entegre Bir Yaklaşım", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.27, ss.1-17, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çinar G., Şen C., "Talep Tahminleme Metodu Seçimine Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi", 37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ (YAEM 2017), İSTANBUL, TÜRKIYE,
Yildiz E., Şen C., "Müşteri Segmentasyonu Odakli Bütünleşik Bir Ürün Öneri Sistemi: Moda Perakende Sektöründe Bir Uygulama", 37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ (YAEM 2017), İSTANBUL, TÜRKIYE,
Şen C., Görkem Ö., İrfan B., "Implementation of Simulation in Six Sigma Methodology An Application in a Manufacturing Firm", 19th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2015, BARSELONA, ISPANYA, , vol.19, pp.137-140
Gürsoy E.C., Şen C., Paşa F., "A Simulation Based Methodology for Measuring Production Planning Performance", 26th European Conference On Operational Research, EURO 2013, ROMA, ITALYA, , pp.382-382
Gürsoy E.C., Seçgin B., Şen C., "Müşteri İlişkileri Yönetiminde Sosyal Medya Uygulamalarının Marka Bilinirliği ve Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi, YAEM 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.185-186
Bilişik Ö.N., Şen C., Baraçli H., "Eğitimde Sürekli İyileştirme Çalışmalarına Yönelik Entegre Bir Metodoloji Kalite Fonksiyonu Açılımı ve Önem Memnuniyet Analizi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi, YAEM 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.156-157
Şen A., İsmail Ö., Gökgöz T., Şen C., "A GIS Approach to Fire Station Location Selection", 7th International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Gi4DM 2011, ANTALYA, TÜRKIYE,
Şen C., Gürsoy E.C., "A Simulation Based Optimization Methodology for Information System Project Selection Problem", 15th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2011, PRAG, CEK CUM., , vol.15, pp.241-244
Alp Ö.N., Şen C., Çinar G., "Bilgi Teknolojisi Projelerinin Çizelgelenmesinde Genetik Algoritma Kullanımı Kavramsal Bir Model Önerisi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, YAEM 2010, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.350-351
Şen C., Baraçli H., "Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesinde Maksimum Minimum Yaklaşımı", II. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, 21. Yüzyılda Sistem ve İnovasyon, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.86-90
Şen C., Keskintepe G., "Dış Kaynak Kullanımı Kararlarının Analizi ve Modellenmesi Lojistik Sektöründe Bir Uygulama", II. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, 21. Yüzyılda Sistem ve İnovasyon, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.71-75
Şen C., Baraçli H., "A Fuzzy Based Decision Making Procedure for Evaluating Enterprise Software Suitability", Computational Economics & Financial and Industrial System, CEFIS 2007, İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.227-232
Şen C., Baraçli H., "A Framework Supporting Build or Buy Decisions in the Enterprise Software Acquisition Process", 11th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2007, HAMMAMET, TUNUS, , pp.527-530
Eser A., Şen C., Baraçli H., "A Research on Effects of Using Six Sigma Theory of Constraints as Instruments for Successful Management of Firms Activities", 10th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2006, BARCELONA, ISPANYA, , pp.533-536
Şen C., Baraçli H., "A Brief Literature Review of Enterprise Software Evaluation and Selection Methodologies A Comparison in the Context of Decision Making Methods", 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, SAKARYA, TÜRKIYE, , pp.874-883
Şen C., Baraçli H., Eser A., "A Conceptual Framework for Selecting Enterprise Software with Multiple Objectives and Both Qualitative and Quantitative Criteria", 10th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2006, BARCELONA, ISPANYA, , pp.557-560
Şen C., Firdolaş T., Baraçli H., Önüt S., "A Fuzzy QFD Approach for Determining ERP Software Selection Criteria", 35th International Conference on Computers & Industrial Engineering, CIE 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.1843-1848
Öndemir Ö., Şen C., Baraçli H., "Hata Türü ve Etkileri Analizinde Bulanık Mantık Yaklaşımının Kullanılabilirliği", XXIV. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2004, GAZİANTEP-ADANA, TÜRKIYE, , ss.361-363
Şen C., Çetinsaya V., Baraçli H., "Uygulama Yazılım Paketlerinin Seçim Sürecinde Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi Aşamasında Kalite Fonksiyonu Açılımı Tekniğinin Kullanılabilirliği", XXIV. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2004, GAZİANTEP-ADANA, TÜRKIYE, , ss.323-325
Baraçli H., Şen C., Coşkun S., "Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması Sürecinde Bilgi Teknolojilerinin Rolü", GAP IV. Mühendislik Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, , ss.710-715
Baraçli H., Coşkun S., Şen C., "İşletmelerde Kalite Yönetimi Sistemin Uygulamalarında İş Süreci Yaklaşımı ve Kalite Süreç Entegrasyonu", IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, , ss.13-23
Baraçli H., Coşkun S., Şen C., "İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışında Sıfır Hata Felsefesi", IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, , ss.1-11
Baraçli H., Coşkun S., Şen C., "Süreç İyileştirme Programları ile Ürün Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi", TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 1. Demir Çelik Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, , ss.319-327
Baraçli H., Şen C., Coşkun S., "Kalite Geliştirmede Kalite Fonksiyonu Açılımı Yaklaşımının Uygulanmasında Karşılaşılabilecek Problemler ve Uygulamada Başarı Faktörleri", MAMTEK 2001, II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, , ss.456-464
Baraçli H., Şen C., Coşkun S., "Kalite Fonksiyonu Açılımı KFA Yaklaşımında Çalışma Takımının Oluşturulmasında Örnek Bir Uygulama", XXI. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2000, GAZİMAĞUSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., , ss.206-209
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şen C., Önüt S., Tuzkaya G., "SİMÜLASYON", in: ÜRETİM YÖNETİMİ-Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, PROF. DR. UMUT RIFAT TUZKAYA, Eds., PALME YAYINCILIK, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi