Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilen Ö., Hotaman D., Aşkın Ö.E., Büyüklü A.H., "LYS Başarılarına Göre Okul Performanslarının Eğitsel Veri Madenciliği Teknikleriyle İncelenmesi: 2011 İstanbul Örneği", Education and Science, vol.39, 2014 (Link)
Hotaman D., Şahin Yüksel F., "The effect of instructors\' enthusiasm on university students\\\' level of achievement motivation", Education and Science, vol.35, pp.89-103, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hotaman D., "Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.863-879, 2018 (Link)
Hotaman D., "The Analysis of the Levels of Turkish Condidate Teachers Having the Values in the European Values Education Program", Jorunal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013
Hotaman D., "Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kişilik Özelliklerine Yönelik Algılarının İncelenmesi.", Kuramsal Eğitimbilim, cilt.3, ss.186-201, 2012 (Link)
Hotaman D., "Eğitim Fakülteleri Kendi Öğrencilerini Seçebilir mi", Kuramsal Eğitimbilim, cilt.4, ss.126-136, 2011 (Link)
Hotaman D., "The teaching profession: knowledge of subject matter, teaching skills and personality traits.", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, 2010 (Link)
Hotaman D., "Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı (Democratic education: a curriculum of democratic education).", Kuramsal Eğitimbilim, cilt.3, ss.29-42, 2010 (Link)
Hotaman D., "The research of the influence of some individual variables on the students’ study habits independently, with a partner and in a group", International Journal of Human Sciences, vol.6, 2009 (Link)
Yuksel-Sahin F., Hotaman D., "Vocational guidance aid in the orientation to teaching profession and teacher education.", European Journal of Social Sciences, vol.10, 2009 (Link)
Hotaman D., Yüksel Şahin F., "The Analysis of Students’ Level of Agression According to School’ Elements and Same Variables", Journal of New World Sciences Academy (NWSA, vol.4, pp.833-, 2009 (Link)
Hotaman D., "The examination of the basic skill levels of the student\' in accordance with the perceptions of teachers, parents and students", International Journal of Instruction, vol.1, pp.39-56, 2008
Hotaman D., ". Dil ve Dil Öğretimi (Language and language teaching).", T.C. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hotaman D., "Using Educational Data Mining in Assessment of Student Achievement", 4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS, , Nisan 2013
Hotaman D., Yüksel Şahin F., "Educational and Vocational Guidance as Part of Equal Opportunities in the Education of Gifted Students", The 5th International Balkan Educational and Science Congress, , Ekim 2009
Yuksel-Sahin F., Hotaman D., "Bazı Kişisel Değişkenlerin Ortaöğretim Öğrencilerinin Çalışma Becerisi Üzerindeki Etkisi", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2007 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Hotaman D., "",
Hotaman D., "Davranışın Doğası", Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler "PSİKOLOJİ", Yapıcı, M., Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.35-71, 2018 (Link)
Hotaman D., "Ekonomik Açıdan 21. Yüzyıl Becerileri", Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Öğretir Özçelik, A.D., Tuğluk, M.N., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.291-319, 2018 (Link)
Hotaman D., "Motivasyonun Gereği", Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler "PSİKOLOJİ", Yapıcı, M., Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.261-283, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi