Dr.Öğr.Üyesi

Davut HOTAMAN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Epö, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Epö, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Yeni ilköğretim programının öğrencilere kazandırmayı öngördüğü temel becerileri öğretmen, veli ve öğrenci algıları doğrultusunda değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

1995

1995

Yüksek Lisans

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Öğretmen Eğitimi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ: GELİŞİMİ, YARARLARI, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE FIRSATEŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA PROGRAMLARIN İNCELENMESİ

HOTAMAN D.

The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.71, ss.715-723, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Eleştirel Düşünme Becerisi Açısından Öğrenme Kuramları, Öğrenme Ortamları ve Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi

HOTAMAN D.

The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.72, ss.637-647, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Okulun Ögelerine Ve Bazı Değişkenlere Göre İlköğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

YÜKSEL ŞAHİN F. , HOTAMAN D.

e-Journal of New World Sciences Academy(EBSCO), cilt.4, sa.3, ss.833-858, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Dil ve Dil Öğrenme

HOTAMAN D.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.4, ss.294-311, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

3. ve 4. Sınıf Ders Kitaplarınında Tercih Edilen İçerik Düzenleme Stratejilerinin İncelenmesi

HOTAMAN D.

UBEST Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

2013

2013

Using Educational Dataq Mining in Assessment of Student Achievement

HOTAMAN D.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2013

2011

2011

The Importance of Education Program ın Terms of Equal Opportunities ın The Education of Talented and Gifted Students

HOTAMAN D.

I INTERNATİONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

2011

2011

The Reflections of Social Chance on the Educational and School Systems

HOTAMAN D.

VI International Balkan Congress for Education and Science: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION, Ohrid, Makedonya, 30 Eylül - 01 Ekim 2011, ss.171-183

2010

2010

The teaching profession: Knowledge of subject matter, teaching skills and personality traits

HOTAMAN D.

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1416-1420 identifier identifier

2009

2009

Personal Educational And Vocational Aid With Equal Opportunities In The Education Of Gifted Students

Hotaman D. , Yüksel Şahin F.

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.1

2009

2009

Educational and Vocational Guidance as Part of Equal Opportunities in the Education of Gifted Students

HOTAMAN D. , Yüksel Şahin F.

The 5th International Balkan Educational and Science Congress, 01 Ekim 2009

2007

2007

Bazı Kişisel Değişkenlerin Ortaöğretim Öğrencilerinin Çalışma Becerileri Üzerindeki Etkisi

ŞAHİN F., HOTAMAN D.

XVI. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, cilt.2, ss.394-400

2005

2005

İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerin Beden Dilini Kullanım Düzeyleri

HOTAMAN D.

XIV. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.365-368

2004

2004

Sınıf Yönetimi Sürecinde Sergilenen Öğretmen Davranışları

HOTAMAN D.

Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2004, ss.375-381

2003

2003

Reading and Reading Comprehension

HOTAMAN D.

First Balkan Conferance:Education-Global Identity and Cultural Diversity, Stara-Zagora, Bulgaristan, 27 - 29 Haziran 2003, cilt.3, ss.26-32 identifier identifier identifier

2002

2002

Öğretmenlik Mesleğine Yönelimi Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

HOTAMAN D.

Uluslararası Katılımlı 2000’xxli Yıllarada I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.200-209

2000

2000

Tezsiz Yüksek Lisans ”Alan Öğretmenliği” Programlarında Öğretmen Yetiştirme

HOTAMAN D.

IX. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2000, ss.387-397

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Kültür ve Eğitim

Hotaman D.

Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Yapıcı, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.163-195, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Toplumsal Kurumlar ve Eğitim

Hotaman D.

Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Yapıcı, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.99-131, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Eğitim Felsefesi ve Eğitim Akımları

HOTAMAN D.

Eğitim Felsefesi, Mehmet Yapıcı, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.92-120, 2019

2019

2019

Temel Felsefi Ekoller

HOTAMAN D.

Eğitim Felsefesi, Mahmet Yapıcı, Editör, Eğitien Kitap, Ankara, ss.57-88, 2019

2018

2018

Ekonomik Açıdan 21. Y,üzyıl Becerileri

HOTAMAN D.

Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Öğretir Özçelk, A. D., Tuğluk, M.N., Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.291-315, 2018

2018

2018

Motivasyonun Gerekliliği

HOTAMAN D.

Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler: PSİKOLOJİ, Yapıcı, M., Editör, EĞİTEN KİTAP, Ankara, ss.261-283, 2018

2018

2018

Davranışın Doğası

HOTAMAN D.

Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler: PSİKOLOJİ, Yapıcı, M., Editör, EĞİTEN KİTAP, Ankara, ss.35-71, 2018

2016

2016

Analysis of Teacher Candidate Students’xx Basic Skills According to the Views of Students and Practicum Teachers

HOTAMAN D.

Contemporary Approaches in Education and Communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali Inçbay, Alejandro J. Galler and S. Lizette Ramos, Editör, Frankfurt: PL Academic Research, Frankfurt, ss.211-224, 2016


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2

Duyurular & Dokümanlar

5. haftanın slaytı
Ders Notu
7.04.2021
Uzaktan Eğitimde Ders Tasarlarken
Ders Notu
5.04.2021

Tüm öğretmen ve öğretmen adaylarına incelemelerini öneririm.

Uzaktan Öğretim için Ders Tasarlark....pdf Creative Commons License

EGT 5106
Ders Notu
9.03.2021

Slaytlar

EGT 6119
Ders Notu
9.03.2021

Takip/değerlendirme Formu

Öğrenci Takip Formu.docx Creative Commons License

EGT5122 Öğren-Öğret Kuramları (Gr.2).
Ders Notu
9.03.2021
EGT 6119
Ders Notu
9.03.2021
EGT 5106
Ders Notu
9.03.2021
EGT5106 Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Süreci (Gr.1 ve Gr.2)
Ders Notu
8.03.2021

Arkadaşlar merhaba,

Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bu programda görmekten dolayı mutluyuz. Herkese başarılar diliyorum.

Selam ve  saygılarımla.

Doç. Dr. Davut Hotaman

5 EGT5106 DÜŞ. VE PROB.ÇÖZ. SÜRECİ ....docx Creative Commons License

EGT2020 Eğitimde Ahlak ve Etik (Gr.2)
Ders Notu
8.03.2021
EGT 3030/EGT 2012 (Eğitimde) Ölçme ve Değerlendirme(Tüm Gruplar İçin)
Ders Notu
8.03.2021

Ölçme ve değerlendirme dersinin içeriği

2020-2021(Eğitimde) Ölçme ve Değer.....doc Creative Commons License