Assoc. Prof.

Davut HOTAMAN


Faculty of Education

Educational Sciences

Training Programs And Teaching

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Elementary Education, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Postgraduate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Yeni ilköğretim programının öğrencilere kazandırmayı öngördüğü temel becerileri öğretmen, veli ve öğrenci algıları doğrultusunda değerlendirilmesi

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

1995

1995

Postgraduate

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Teacher Training

Articles Published in Other Journals

2020

2020

ONLİNE EĞİTİMİN BAŞARISI AÇISINDAN BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ

Hotaman D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.73, pp.731-738, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

The Effect of Formative Assessment on the Academic AchievementLevels of Prospective Teachers

Hotaman D.

Journal of Curriculum and Teaching, vol.9, no.3, pp.33-44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ: GELİŞİMİ, YARARLARI, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE FIRSATEŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA PROGRAMLARIN İNCELENMESİ

Balu B., Hotaman D.

The Journal of International Social Research, vol.13, no.71, pp.715-723, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

The Analysis of Content Organization Strategies Preferred for the 3rd and 4th Grades in the Primary School Curriculum

Hotaman D.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.2, pp.188-201, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKDERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Hotaman D. , Okumuş H. N.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.70, pp.736-744, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

THE IMPORTANCE OF EDUCATION PROGRAM IN TERMS OF EQUAL OPPORTUNITIESIN THE EDUCATION OF TALENTED AND GIFTED STUDENTS

HOTAMAN D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.70, pp.530-537, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

The Importance of Subject Area Expertise, Teaching Skills And Personality Traits In Terms of The Teaching Profession

Hotaman D.

The Journal of International Social Research, vol.13, no.69, pp.957-964, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Investigation of The Effect Of Some Personal Varıables on Students’xx Working Habit

Hotaman D.

The Journal of International Social Research, vol.13, no.69, pp.786-795, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Eleştirel Düşünme Becerisi Açısından Öğrenme Kuramları, Öğrenme Ortamları ve Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi

HOTAMAN D.

The Journal of International Social Research, vol.13, no.72, pp.637-647, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

INVESTIGATION OF THE ROLE OF TEACHERS’ FEATURES IN DETERMINING THE STUDENT COURSE SUCCESS

Hotaman D.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.45, pp.145-157, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesinde Eğitsel Veri Madenciliğinin Kullanımı

HOTAMAN D.

ULAKBİLGE, vol.8, no.48, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Türk Milli Eğitim Şura KararlARININ (1939-2014) eĞİTİM-öĞRETİM-mÜFREDAT pROGRAMLARI aÇISINDAN iNCELENMESİ

HOTAMAN D.

The Journal Of International Social Research, vol.12, no.68, pp.898-912, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Türk Öğretmen Adaylarının Avrupa Değerler Eğitimi Programında Yer Alan Değerlere Sahip Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

HOTAMAN D.

The Journal Of International Social Research, vol.12, no.67, pp.713-720, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zeka Alanları Açısından İncelenmesi

HOTAMAN D.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, vol.14, pp.863-879, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Okul Sisteminde Sınıf Öğretmenlerine Dair Beklentilerin İncelenmesi

Hotaman D.

YILDIZ Journal of Educational Research, vol.3, no.2, pp.59-75, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Toplumsal ve Evrensel İhtiyaçlara Göre Okulun İşgörüsünü Yeniden Tanımlamak

HOTAMAN D.

YILDIZ JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, vol.3, pp.77-90, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Felsefenin Rolü

HOTAMAN D.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.430-437, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

The Teacher Candidates’s Views on Essential Teaching Skills of Practicum Teachers

Hotaman D.

International Online Journal of Educational Sciences(iojes), vol.9, no.1, pp.91-100, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

The Analysis of the Levels of Turkish Candidate Teachers’ Having the Values in the European Values Education Program

HOTAMAN D.

Social and Behavioral Sciences, vol.116, no.21, pp.1114-1120, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2010

2010

Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı

Hotaman D.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.3, no.1, pp.29-42, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Okulun Ögelerine Ve Bazı Değişkenlere Göre İlköğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

YÜKSEL ŞAHİN F. , HOTAMAN D.

e-Journal of New World Sciences Academy(EBSCO), vol.4, no.3, pp.833-858, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Vocational guidance aid in the orientation to teaching profession and teacher education

ŞAHİN F., HOTAMAN D.

European Journal of Social Sciences, vol.10, no.1, pp.25-35, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2008

2008

The Examination of the basic skill levels of the students’ in accordance with the perceptions of teachers, parents and students

Hotaman D.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.1, pp.39-56, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000

2000

Dil ve Dil Öğrenme

HOTAMAN D.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.4, pp.294-311, 2000 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

. Dil ve Dil Öğretimi (Language and language teaching).

HOTAMAN D.

T.C. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

3. ve 4. Sınıf Ders Kitaplarınında Tercih Edilen İçerik Düzenleme Stratejilerinin İncelenmesi

HOTAMAN D.

UBEST Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

2013

2013

The Analysis of the Levels of Turkish Candidate Teachers’ Having the Values in the European Values Education Program

Hotaman D.

5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Rome, Italy, 12 - 17 February 2013, vol.116, pp.1114-1120 Creative Commons License

2013

2013

Using Educational Dataq Mining in Assessment of Student Achievement

HOTAMAN D.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2013

2011

2011

The Importance of Education Program ın Terms of Equal Opportunities ın The Education of Talented and Gifted Students

HOTAMAN D.

I INTERNATİONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011 Sustainable Development

2011

2011

The Reflections of Social Chance on the Educational and School Systems

HOTAMAN D.

VI International Balkan Congress for Education and Science: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION, Ohrid, Macedonia, 30 September - 01 October 2011, pp.171-183

2010

2010

The teaching profession: Knowledge of subject matter, teaching skills and personality traits

Hotaman D.

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1416-1420 identifier identifier

2009

2009

Personal Educational And Vocational Aid With Equal Opportunities In The Education Of Gifted Students

Hotaman D. , Yüksel Şahin F.

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.1 Sustainable Development

2009

2009

Educational and Vocational Guidance as Part of Equal Opportunities in the Education of Gifted Students

HOTAMAN D. , Yüksel Şahin F.

The 5th International Balkan Educational and Science Congress, 01 October 2009 Sustainable Development

2009

2009

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Fırsat Eşitliği ile Kişisel, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Yardımı

HOTAMAN D. , ŞAHİN F.

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.2

2007

2007

Bazı Kişisel Değişkenlerin Ortaöğretim Öğrencilerinin Çalışma Becerileri Üzerindeki Etkisi

ŞAHİN F., HOTAMAN D.

XVI. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, vol.2, pp.394-400

2005

2005

İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerin Beden Dilini Kullanım Düzeyleri

HOTAMAN D.

XIV. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.365-368

2004

2004

Sınıf Yönetimi Sürecinde Sergilenen Öğretmen Davranışları

HOTAMAN D.

Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2004, pp.375-381

2003

2003

Reading and Reading Comprehension

HOTAMAN D.

First Balkan Conferance:Education-Global Identity and Cultural Diversity, Stara-Zagora, Bulgaria, 27 - 29 June 2003, vol.3, pp.26-32 identifier identifier identifier

2002

2002

Öğretmenlik Mesleğine Yönelimi Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

HOTAMAN D.

Uluslararası Katılımlı 2000’xxli Yıllarada I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.200-209

2000

2000

Tezsiz Yüksek Lisans ”Alan Öğretmenliği” Programlarında Öğretmen Yetiştirme

HOTAMAN D.

IX. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000, pp.387-397

Books & Book Chapters

2021

2021

Öğrenmede Bireysel Faklılıklar

HOTAMAN D.

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Hotaman, Davut, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.401-434, 2021

2021

2021

Davranışçı Öğrenme Kuramları

HOTAMAN D.

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Hotaman, Davut, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.31-68, 2021

2021

2021

Güdülenme/Motivasyon ve Eğitim

HOTAMAN D.

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Hotaman, Davut, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.297-330, 2021

2021

2021

Öğrenmeyle İlgili Temel Kavramlar

HOTAMAN D.

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Hotaman, Davut, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.1-30, 2021

2021

2021

Bilişsel Davranışçılar

HOTAMAN D.

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Hotaman, Davut, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.69-112, 2021

2019

2019

Kültür ve Eğitim

Hotaman D.

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Yapıcı, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.163-195, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Toplumsal Kurumlar ve Eğitim

Hotaman D.

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Yapıcı, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.99-131, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Eğitim Felsefesi ve Eğitim Akımları

HOTAMAN D.

in: Eğitim Felsefesi, Mehmet Yapıcı, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.92-120, 2019

2019

2019

Toplumsal Kurumlar ve Eğitim

HOTAMAN D.

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Yapıcı, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.99-131, 2019

2019

2019

Temel Felsefi Ekoller

HOTAMAN D.

in: Eğitim Felsefesi, Mahmet Yapıcı, Editor, Eğitien Kitap, Ankara, pp.57-88, 2019

2019

2019

Kültür ve Eğitim

HOTAMAN D.

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Yapıcı, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.163-195, 2019

2018

2018

Motivasyonun Gerekliliği

HOTAMAN D.

in: Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler: PSİKOLOJİ, Yapıcı, M., Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.261-283, 2018

2018

2018

Ekonomik Açıdan 21. Y,üzyıl Becerileri

HOTAMAN D.

in: Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Öğretir Özçelk, A. D., Tuğluk, M.N., Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.291-315, 2018

2018

2018

Davranışın Doğası

HOTAMAN D.

in: Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler: PSİKOLOJİ, Yapıcı, M., Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.35-71, 2018

2016

2016

Analysis of Teacher Candidate Students’xx Basic Skills According to the Views of Students and Practicum Teachers

HOTAMAN D.

in: Contemporary Approaches in Education and Communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali Inçbay, Alejandro J. Galler and S. Lizette Ramos, Editor, Frankfurt: PL Academic Research, Frankfurt, pp.211-224, 2016

Scientific Refereeing

December 2021

December 2021

Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi

Other Journals

December 2021

December 2021

Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi

Other Journals

December 2021

December 2021

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

TURKISH STUDIES - SOCIAL SCIENCES

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 18

h-index (WOS): 3

Announcements & Documents

TEZSİZ-I. Hafta-Düş Türleri ve Problem Çözme Süreci
Lecture Note
3/7/2022

Değerli arkadaşlar merhaba,

Bugün derse katılamayabilirim. Bugünün işleyeceğimiz konuların slyatı ektedir..

Selamlar


Doç. Dr. Davut Hotaman

1 EGT5106 Düş.Bec. ve Prob Çöz I.HA....ppt Creative Commons License

Foamasyon İlk Hafta= Gelişimle İlgili Temel Kavramlar
Lecture Note
3/4/2022
FORMASYON- Eğitim Psikolojisi
Announcement
2/23/2022

Değerli arkadaşlar merhaba,


Formasyon programında yer alan "Eğitim Psikolojisi" dersini birlikte yürüteceğiz.

İçeriği ve yararlanılacak kaynak kitap ektedir.


Doç. Dr. Davut HOTAMAN

EGT1030 Eğitim Psikolojisi İÇERİK.d....docx Creative Commons License

EGT1020-Eğitim Felsefesi
Announcement
2/23/2022

Değerli arkadaşlar merhaba,

Yukarıdaki dersin içeriği ektedir.


Doç. Dr. Davut HOTAMAN

EGT 1020 Eğitim Felsefesi, İÇERİK.d....docx Creative Commons License

EGT1030 Eğitim Psikolojisi
Announcement
2/23/2022

Yukarıda adı yazılı dersin içeriği ektedir.

Davut Hotaman

EGT1030 Eğitim Psikolojisi İÇERİK.d....docx Creative Commons License

EGT5106-Gr.1 ve Gr.2 İÇİN
Announcement
2/23/2022

Değerli arkadaşlar merhaba,


Yukarıda kodu yazılı dersin içeriği ektedir.

Derste görüşmek üzere.


Doç. Dr. Davut HOTAMAN

EGT5106 Düş. ve Prob. Çöz Sür-İÇERİ....docx Creative Commons License

EGT 6119
Lecture Note
3/9/2021

Takip/değerlendirme Formu

Öğrenci Takip Formu.docx Creative Commons License