Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tek nükleotit polimorfizminin intrakranyal anevrizma oluşumundaki rolünün araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2013
"Prostat kanseri ile ilişkili olduğu düşünülen bazı gen polimorfizmlerinin Türk hastalarda incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2014
"Theileria annulata nın Enolaz Enzimini Kodlayan Genin İntrondan Arındırılarak İzole Edilmesi, İfadesinin Yapılması ve Yönlendirilmiş Mutagenez ile Analiz Edilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2013
"Türk Epilepsi hastalarında Potasyum Kanal Geni (hERG) nin Araştırılması ve Hastalığa Yatkınlık Faktörü Olabileceğinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2012
"İlaç Tasarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bazı Apicomplexa Parazitlerinin Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2011
"Plasmodium falciparum un Laktat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2011
"Plasmodium vivax da Laktat Dehidrogenaz Enziminin Aktif Bölge Halkasındaki Bazı Amino Asitlerinin Yönlendirilmiş Mutagenez Çalışmaları İle Analizi", , , , 2006
"Plasmodium vivax ın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İfade Edilerek İlgili Proteinin Saflaştırılması ve Analizlerinin Yapılması", , , , 2006
"Plasmodium vivax Laktat Dehidrogenaz Enzimindeki Aktif Bölge Halkasının ve Kofaktör Bağlanma Bölgesinin Diğer Apicomplexan Laktat Dehidrogenaz Enzimleri İle Karşılaştırmalı Analizi", , , , 2010
"Plasmodium vivax ın Laktat Dehidrohenaz Enziminin Üç Boyutlu Yapısının Tanımlanması ve Plasmodium ların Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin Yönlendirilmiş Mutagenez Metoduyla Diğer Bazı Apicomplexan LDH ları ile karşılaştırılması", TÜBITAK Projesi, , , 2010
"F. Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Tanıma Laboratuvarı nın altyapı eksiklerinin giderilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2002
"Plasmodium falciparum da Laktat Dehidrogenaz Enziminin Aktif Bölge Halkası Aminoasitlerinin Site-Directed Mutagenez Çalışmaları İle Analizi,", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2004
"Plasmodium vivax laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin izolasyonu", TÜBITAK Projesi, , , 2003
"Plasmodium vivaxın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Geninin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle İzolasyonu ve Klonlanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2003
"Isolation and cloning of lactate dehydrogenase gene from Plasmodium vivax and its relation to the enzyme properties", , , , 2004
"F. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü nde kurulmakta olan Moleküler Biyoloji Laboratuvarı nın altyapı eksiklerinin giderilmesi", , , , 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi