Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahingöz Ö.K. , Büber E., Demir Ö., Diri B., "Machine learning based phishing detection from URLs", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.117, pp.345-357, 2019 (Link) (Abstract)
Özger Z.B. , Diri B., Bolat B., "A Probabilistic Multi-Objective Artificial Bee Colony Algorithm for Gene Selection ", JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, vol.1, pp.1-1, 2019
Batur Şahin C. , Diri B., "Robust Feature Selection with LSTM Recurrent Neural Networks for Artificial Immune Recognition System", IEEE ACCESS, vol.7, pp.24165-24178, 2019 (Link) (Abstract)
Erdoğan C., Diri B., Ateeq K., Paul C., James C., Kevin K., et al., "Comparative proteogenomic analysis of right-sided colon cancer, left-sided colon cancer and rectal cancer reveals distinct mutational profiles", Molecular Cancer, vol.17, 2018 (Link)
Öztürk E., Mesut A., Diri B., "Multi-Stream Word-Based Compression Algorithm for Compressed Text Search", ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.43, pp.8209-8221, 2018 (Link)
Yıldız T., Diri B., Yıldırım S., "Turkish synonym identification from multiple resources: monolingual corpus, mono/bilingual on-line dictionaries and WordNet", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.25, pp.752-760, 2017 (Link)
Özişik O., Bakir-Gungor B., Diri B., Sezerman O.U., "Active Subnetwork GA: A Two Stage Genetic Algorithm Approach to Active Subnetwork Search", CURRENT BİOİNFORMATİCS, vol.12, pp.320-328, 2017 (Abstract)
Cingiz M.O., Biricik G., Diri B., "ARNetMiT R Package: association rules based gene co-expression networks of miRNA targets", CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY, vol.63, pp.18-25, 2017 (Abstract)
Altinel B., Ganiz M.C., Diri B., "Instance labeling in semi-supervised learning with meaning values of words", ENGİNEERİNG APPLİCATİONS OF ARTİFİCİAL INTELLİGENCE, vol.62, pp.152-163, 2017 (Abstract)
Erdogan C., Kurt Z., Diri B., "Estimation of the proteomic cancer co-expression sub networks by using association estimators", PLOS ONE, vol.1, pp.1-8, 2017 (Abstract)
Bicer S., Diri B., "Defect prediction for Cascading Style Sheets", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.49, pp.1078-1084, 2016 (Abstract)
Yıldız T., Diri B., Yıldırım S., "Acquisition of Turkish meronym based on classification of patterns", PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS, vol.19, pp.495-507, 2016 (Link)
Cingiz M.Ö., Diri B., Biricik G., "Am I typing fresh tweets: Detecting up-to-dateness and worth of categorical information in microblogs", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.42, pp.5256-5263, 2015 (Abstract)
Altinel B., Ganiz M.C., Diri B., "A corpus-based semantic kernel for text classification by using meaning values of terms", ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.43, pp.54-66, 2015 (Abstract)
Altinel B., Diri B., Ganiz M.C., "A novel semantic smoothing kernel for text classification with class-based weighting", KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, vol.89, pp.265-277, 2015 (Abstract)
Catal C., Diri B., "A FAULT DETECTION STRATEGY FOR SOFTWARE PROJECTS", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.20, pp.1-7, 2013
Biricik G., Diri B., Sönmez A.C., "Abstract feature extraction for text classi?cation", Turkish Journal of Electrical Engineering and ComputerSciences, vol.20, pp.1137-1159, 2012 (Link)
Çatal Ç., Sevim U., Diri B., "Practical Development of an Eclipse-based Software Fault Prediction Tool using Naive Bayes Algorithm", Expert Systems With Applications, vol.38, pp.2347-2353, 2011 (Link)
Çatal Ç., Diri B., "Investigating the Effect of Dataset Size, Metrics Sets, and Feature Selection Techniques on Software Fault Prediction Problem", Information Science, vol.179, pp.1040-1058, 2009 (Link)
Çatal Ç., Diri B., "A Systematic Review of Software Fault Prediction Studies", Expert Systems with Applications, vol.36, pp.7346-7354, 2009 (Link)
Çatal Ç., Diri B., "Unlabelled Extra Data Do Not Always Mean Extra Performance: For Semi-supervised Fault Prediction", Expert Systems, vol.26, pp.458-471, 2009 (Link)
Diri B., Albayrak S., "Visualization and Analysis of Classifiers Performance in Multi-class Medical Data", Expert Systems with Applications, vol.34, pp.628-634, 2008 (Link) (Abstract)
Amasyali M.F., Diri B., "Automatic Turkish Text Categorization in Terms of Author, Genre and Gender", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol.3999, pp.221-226, 2006 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Batur C., Diri B., "ROBUST FEATURE SELECTION AND CLASSIFICATION USINGHEURISTIC ALGORITHMS BASED ON CORRELATION FEATUREGROUPS", The Online Journal of Science and Technology, vol.8, pp.94-101, 2018
Diri B., Balik H.H., "DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA BİR İNCELEME", Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.47-564, 2017 (Link)
Kebapçı K., Diri B., "Türkçe Tweetlerde Kullanıcı Görüş Analizi", Muğla Journal of Science and Technology, cilt.3, ss.35-38, 2017
Şeker A. , Balik H.H., Diri B., "Derin Öğrenme Yöntemleri ve Uygulamaları Hakkında Bir İnceleme", Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.47-64, 2017
Akgül E.S., Ertano C., Diri B., "Twitter Verileri İle Duygu Analizi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.124-128, 2016 (Link)
Tüfekçioğlu O., Biricik G., Diri B., "FRAUD RISK MANAGEMENT FOR GSM SYSTEMS", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.8, pp.169-174, 2016 (Link)
Buluş N.H., Erdoğan C., Diri B., "Evaluation of the Pattern Matching Performance of Compressed and Uncompressed Text", Electronic Journal of Vocational Colleges, vol.6, pp.60-76, 2016 (Özet) (Abstract)
Parlak C., Diri B., "Farklı Veri Setleri Arasında Duygu Tanıma Çalışması", Dokuz Eylül Üniversitesi Müh. Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.21-29, 2014 (Link)
Özger Z.B., Diri B., "Türkçe Dokümanlar İçin Kural Tabanlı Varlık İsmi Tanıma", Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.6, ss.91-101, 2012 (Link)
Savaşan S., Diri B., "Türkçe İçeriklerden Otomatik Etiket Bulutu Oluşturma", Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, cilt.29, ss.156-169, 2011 (Link)
Şeker Ş.E., Diri B., "Türkçe Metinler için Olay Sıralaması", Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.4, ss.63-74, 2011 (Link)
Göksu H., Diri B., "Biçimbilime Dayalı Doküman Sıkıştırma", DEÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.12, 2010 (Link)
Doğan S., Diri B., "Türkçe Dokümanlar için N-gram Tabanlı Yeni Bir Sınıflandırma: Yazar, Tür ve Cinsiyet", Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.3, ss.11-20, 2010 (Link)
Amasyalı M., Diri B., "Bir Soru Cevaplama Sistemi: BayBilmiş", Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.1, ss.37-51, 2005 (Link)
Diri B., "Content Based Compression of Turkish Documents", Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences, vol.1, pp.1-8, 2001
Diri B., "Dinamik Huffman Kodlama-Kodçözme Tablolarını Kullanarak Türkçe Metinlerin Sıkıştırılmsı", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.4, ss.83-92, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erdoğan C., Kurt Z., Diri B., "The Co-expression measures' Effect on the Integration of Proteomic and Gene Expression Data for Gene Regulatory Network Inference Methods", 2nd International Conference on Mathematical Advancers and Applications , İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2019, pp.1-1
Keskin M., Diri B., "Turkish Named Entity Recognition with Automatically Annotated Data", 4th International Mediterranean Science and Engineering Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, pp.1-5
Güven Z.A., Diri B., "n-seviyeli Gizli Dirichlet Ayırımı ile Türkçe Tivit Duygularının Sınıflandırılması", Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2018, pp.1-5
Duru İ., Doğan G., Demir A.S., Ata H., Diri B., White S., "English Language Proficiency Level Classification Of Students In A Massive Open Online Course", International Conference On Advanced Technologies , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, pp.1-5
Duru İ., Diri B., Doğan G., Sunar A.S., "Analysis of English Language Groups with Regular Expressions", Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018, ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.1-1
Elbir A., Diri B., "Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanarak Okul Bırakma Eğiliminin Tahmin Edilmesi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018, ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.1-4
Öztürk E., Mesut A., Diri B., "Çok Akışlı Veri Sıkıştırma ile NoSQL Veri Tabanlarında Performansı Arttırma", 5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Eylül 2017, ss.1-5
Erdoğan C., Kurt Z., Diri B., "Ağ Çıkarım Algoritmalarındaki İlişki Tahmincilerinin Meme Kanseri Proteomik Verileri Üzerinde İncelenmesi", IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, ss.1-5 (Özet) (Abstract)
Batur C., Diri B., "Identifying Predictive Genes for Sequence Classification Using Artificial Immune Recognition System", The International Science and Technology Conference, Berlin, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, pp.1-5
Batur C., Diri B., "Robust Feature Selection and Classification Using Heuristic Algorithms Based on Correlation Feature Groups", The International Science and Technology Conference, Berlin, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, pp.1-5
Cingiz M.Ö., Biricik G., Diri B., "A Combinatorial Approach to Construct Core and Generic Gene c0-expression Networks of Colon Cancer", The International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Gdynia, POLONYA, 3-5 Temmuz 2017, pp.1-5
Özger Z.B., Diri B., "Lokal Arama ile Genişletilmiş İkili Yapay Arı Kolonisi Algoritması", 2nd International Conference on Computer Science and Engineering, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.1-5
Özürk E., Mesut A., Diri B., "Çoklu Akış Destekli Kelime tabanlı Sıkıştırma Algoritması", 2nd International Conference on Computer Science and Engineering, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.1-5
Seker A., Delibas E., Diri B., "Geleneksel Metin Sıkıştırma Algoritmaları ile DNA Dizilerinin Sıkıştırılması", IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, ss.1-4 (Özet) (Abstract)
İyican E., Yaman N.B., Diri B., "Ontoloji Desteğiyle Tweet Filtreleme", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.1-5
Öztürk E., Mesut A., Diri B., "LevelDB Üzerinde Kullanılabilecek Bir Sıkıştırma Yöntemi", 5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Eylül 2017, ss.1-5
Duru İ., Doğan A.S., Doğan G., Diri B., "Investigation of Social Contributions of Language Oriented MOOC Learner Groups", 2nd International Conference on Computer Science and Engineering, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.1-5
Erdoğan C., Kurt Z., Diri B., "An Analysis of the Association Estimators in Biological Network Inference Algorithms on Glioblastoma Multiforme Proteomic Data", International Conferece on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Temmuz 2017, pp.1-5
Büber E., Diri B., "DDİ Yöntemleri ile Oltalama Saldırılarının URL'den Tespit Edilmesi", 2nd International Conference on Computer Science and Engineering, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.1-5
Batur C., Diri B., "Yoğunluk Tabanlı Öznitelik Gruplarından Kararlı Öznitelik Seçiminin Sezgisel Algoritmalar ile Elde Edilmesi", International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, MALATYA, TÜRKIYE, 16-17 Eylül 2017, pp.1-5
Ant K., Diri B., "Sosyal Ağımdaki Duygusal Uyum", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.1-5
Cingiz M.Ö., Diri B., "Mirna-Hedef Gen İlişkileri Kullanarak Göğüs ve Kolon Kanserlerine ait Gen İlgi Ağlarının Çıkarılması", IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, ss.1-5 (Özet) (Abstract)
Büber E. , Şahin K.Ö., Diri B., "NLP based Phishing Attack Detection from URLs", Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), Delhi, HINDISTAN, 14-16 Aralık 2017, pp.1-8
Girgin T., Diri B., "Sosyal Medya Üzerinden Duygu Analizi ve Arka Plan Sebebi Tespiti", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, DÜZCE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2016, ss.1-5
Şahin G., Diri B., Yıldız T. , "Türkçe Parça-Bütün İlişkisi İkililerinin Derlemden Çıkartılması için Hibrit Bir Metot", 24.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, ss.1-5 (Özet) (Abstract)
Tellioğlu A., Rahmet F., Diri B., "Ontoloji Çizge ile Doküman Sınıflandırma", 24.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, ss.1-5 (Özet) (Abstract)
Akarsu C., Diri B., "Twitter ile Türk Televizyonları Rating Tahmini", IEEE 24. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, ss.1-5 (Özet) (Abstract)
Tüfekçioğlu O., Diri B., "GSM Sistemlerinde Dolandırıcılık Risk Yönetimi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, DÜZCE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2016, ss.1-5
Duru İ., Doğan G., Diri B., "An Overview Of Studies About Students' Performance Analysis and Learning Analytics in MOOCs", 4th IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Washington,District of Columbia, A.B.D., 5-8 Aralık 2016, pp.1719-1723 (Abstract)
Duru İ., Doğan G., Diri B., "EdX Kullanıcılarının Aktivite Kullanımlarının ve Cinsiyetlerinin Performansa Etkisinin İncelenmesi", 1st International Conference on Computer Science and Engineering, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, pp.1-5
Öztürk E., Mesut A., Diri B., "NoSQL Veri Tabanlarında Kullanılan Veri Sıkıştırma Yöntemlerinin Performans Karşılaştırılması", 1st International Conference on Computer Science and Engineering, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, pp.1-5
Kebapçı K., Diri B., "Twitter Üzerinden Kullanıcı Görüşlerinin Tespiti ve Özetlenmesi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, DÜZCE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2016, ss.1-5
Özger Z.B., Bolat B., Diri B., "A Comparative Study on Binary Artificial Bee Colony Optimization Methods for Feature Selection", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Sinaia, ROMANYA, 2-5 Ağustos 2016, pp.1-4 (Abstract)
Özişik O., Bakır Güngör B., Diri B., Sezerman U., "Genetic Algorithm and Graph-based iterative Group Analysis Combined for Active Subnetwork Search", 9th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, MUĞLA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2015, pp.1-5
Şahin G., Diri B., Yıldız T. , "Analysis of Lexico Syntactic Patterns for Antonym Pair Extraction from a Turkish Corpus", 4th International Conference on Advanced Information Technologies and Applications, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 6-7 Kasım 2015, pp.1-5
Biçer S., Diri B., "Predicting Defect Prone Modules in Web Applications", International Conference on Information and Software Technologies, Lithuania, LITVANYA, 15-16 Ekim 2015, pp.1-5
İtikat Y., Gürhan B., Diri B., "Automatic Linking of Wikipedia Pages by Their Semantic Similarity", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Madrid, ISPANYA, 2-4 Eylül 2015, pp.1-5 (Abstract)
Kalmaç H., Diri B., "Mobraille:Görme Engelliler İçin Mobil Altyapı Sistemi", IEEE 23. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16 Mayıs 2016 - 19 Mayıs 2015, ss.1-5 (Özet) (Abstract)
Çakmak F., Diri B., "Web-Tabanlı Semantik Bir Yöntemle Türkçe Karakter Düzeltme", 23. IEEE Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.1-1 (Özet) (Abstract)
Şahin G., Diri B., Yıldız T., "Şablon ve Anlamsal Benzerlik Tabanlı Alt-Üst Kavram İlişkisinin Türkçe Derlemden Otomatik Çıkarılması", IEEE 23. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.1-5 (Özet) (Abstract)
Meral M., Diri B., "Sosyal Medya Verileri Üzerinde Anlamsal Analiz", IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2014, ss.1-5
Yildiz T., Yildirum S., Diri B., "An Integrated Approach to Automatic Synonym Detection in Turkish Corpus", 9th International Conference on Natural Language Processing (NLP), Warsaw, POLONYA, 17-19 Eylül 2014, vol.8686, pp.116-+ (Abstract)
Özger B.Z., Diri B., Girgin C., "Question Identification on Turkish Tweets", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Bari, ITALYA, 23-25 Haziran 2014, pp.1-5
Yıldız E., Tantuğ A.C., Diri B., "The Effect of Parallel Corpus Quality vs Size in English-to-Turkish SMT", 4th International Conference on Computer Science, Engineering and Applications, , Temmuz 2014
Altınel B., Ganiz M.C., Diri B., "A Simple Semantic Kernel Approach for SVM using Higher-Order Paths", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, , Haziran 2014
Biçer S., Diri B., "Web Uygulamalarında Hata Tahmini", Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Eylül 2014, ss.1-5
Kalmaç H., Diri B., "moBraille", 19. Türkiye'de Internet (inet-tr'14), İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2014, ss.1-5
Yıldız E., Tantuğ C., Diri B., "İstatistiksel Bilgisayarlı Çeviride Paralel Derlemin Büyüklüğünün ve Kalitesinin Etkileri", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İZMİR, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2014, ss.1-5
Parlak C., Diri B., Gürgen F., "A Cross-Corpus Experiment in Speech Emotion Recognition", Workshop on Speech, Language and Audio in Multimedia, Peneng, MALEZYA, 11-12 Eylül 2014, pp.1-5
Güran A. , Arslan E.N., Kılıç E., Diri B., "Metin Özetleme için Cümle Seçim Metotları", IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, ss.1-5
Levent V., Diri B., "Türkçe Dokümanlarda Yapay Sinir ağları ile Yazar Tanıma", Akademik Bilişim, MERSİN, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2014, ss.1-5
Özger Z.B., Diri B., "Sınıflandırma Tabanlı Türkçe Soru Algılama", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İZMİR, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2014, ss.1-5
Parlak C., Diri B., "İnsan Sesinden Duygu Çıkarma", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İZMİR, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2014, ss.1-5
Girgin C., Diri B., "Şartlı Rastgele Alanlar ile Türkçe Wikipedia Sayfalarından Semantik İlişkilerin Çıkarılması", IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, ss.1-5 (Özet) (Abstract)
Altınel B., Ganiz M.C., Diri B., "A Semantic Kernel for Text Classification Based on Iterative Higher-Order Relations Between Words and Documents", 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, , Haziran 2014 (Link)
Özışık O., Bakır Güngör B., Diri B., Sezerman O.U., "A Genetic Algorithm Approach to Active Subnetwork Search Applied to GWAS Data", 8th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, , Temmuz 2013
Cengiz C., Diri B., "Türkçe Tweetlerden Soru İfadelerini Bulmak", Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2013 (Link)
Kayahan D., Sergin A., Diri B., "Twitter ile TV Program Reytinglerinin Belirlenmesi", Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2013 (Link)
Dural B., Diri B., "Türkçe Arama Motoru Kümeleme Sonucu Çalışmaları", Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2013 (Link)
Yıldız T., Yıldırım S., Diri B., "Extraction of Part-Whole Relations from Turkish Corpora", Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, CICLing, , Mart 2013
Parlak C., Diri B., "İnsan Sesinden Duygu Çıkarma", IEEE 21. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Nisan 2013, ss.1-5
Yıldız T., Diri B., Yıldırım S., "Analysis of Lexico-syntactic Patterns for Meronym Extraction from a Turkish Corpus", 6th Language & Technology Conference, Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, , Aralık 2013
Altınel B., Ganiz M., Diri B., "A Novel Higher-Order Semantic Kernel for Text Classification", 10th International Conference on Electronics Computer and Computation, , Kasım 2013
Erdoğan C., Buluş H., Diri B., "Analyzing The Performance Differences Pattern Matching and Compressed Pattern Matching on Texts", 10th International Conference on Electronics Computer and Computation, , Kasım 2013
Yildiz T., Yildirim S., Diri B., "A Study on Turkish Meronym Extraction Using a Variety of Lexico-Syntactic Patterns", 6th Language and Technology Conference (LTC), Poznan, POLONYA, 7-9 Aralık 2013, vol.9561, pp.386-394 (Abstract)
Girgin C., Diri B., "Kredi Kartı Başvurularının Değerlendirilmesi için Uzman Sistem Gerçekleştirimi", Akademik Bilişim, TÜRKİYE, Ocak 2013
Temizer M., Diri B., "Automatic Subject-Object-Verb Relation Extraction", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2012, pp.1-5
Ağan C., Diri B., "Aritmetik Bir Problemi Anlama ve Çözme: APAÇ", Akıllı Sistemler ve Yenilikler Uygulamaları, TÜRKİYE, Temmuz 2012
Cingiz M.Ö., Diri B., "Mikroblo Kullanıcılarının Kategorizasyonu", IEEE 20. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2012, ss.1-5
Özkan F., Diri B., "Verilen Olay Bilgisinin Coğrafik Olarak Gösterilimi", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları, TÜRKİYE, Nisan 2012
Yasdi M., Diri B., "Soyut Özellik Çıkarımı İle Yazar Tanıma", Sinyal işleme ve İletişim Uygulamaları, TÜRKİYE, Nisan 2012
Cingiz M.Ö., Diri B., "Content Mining Of Microblogs", IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks, , Ağustos 2012
Ersoy K., Diri B., "İnternet Sitelerinden Derlenen Adres Bilgilerinin Coğrafi Kodlanarak Harita Üzerinde Gösterimi", 13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2011
Türkmen Çilingir H.İ., Diri B., Biricik G., Doğan R., "Konuşma Dili Kullanarak Demografi Bilgilerin Sınıflandırılması", IEEE 19. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2011, ss.1-5
Özdemir C., Diri B., "Web-Ear, an Information Retrieval System that uses Reported Speech Expressions", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2011, pp.1-5
Özkaya S., Diri B., "Türkçe Metinlerde Şartlı Rastgele Alanlarla Varlık İsmi Tanıma", Sayısal İşaret İşleme - SIU 2011, TÜRKİYE, Nisan 2011
Dalkılıç F., Gelişli S., Diri B., "Türkçe Kural Tabanlı Varlık İsmi Tanıma", Sayısal İşaret İşleme- SIU 2010, TÜRKİYE, Nisan 2010
Sami M.V., Diri B., "HTML Dokümanların Otomatik Özetlenmesi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2010, ss.1-5
Biricik G., Dağdaş S., Diri B., "A Focused Web Spider Specialized for Turkish Language", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, KAYSERİ, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2010, pp.1-5
Göksu H., Diri B., "Biçimbilime Dayalı Doküman Sıkıştırma", 18. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-24 Nisan 2010, ss.1-5
Böke S.B. , Diri B., Kurt Z., "Renkli Resimlerin Kayıplı Sıkıştırılmasında Farklı renk Uzaylarının Etkisi", 18. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-24 Nisan 2010, ss.1-5
Şeker Ş.E., Diri B., "Reichenbach ve Allen Zaman Mantığı ile TimeML", Akademik Bilişim, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-12 Mart 2010, ss.1-5
Şeker Ş.E., Diri B., "TimeML and Turkish Temporal Logic", International Conference on Artificial Intelligence, Las Vegas, A.B.D., 12-15 Temmuz 2010, pp.1-5
Biricik G., Diri B., Sönmez A.C., "A New Method for Attribute Extraction with Application on Text Classification", 5th International Conference on Soft Computing, Computing with Words, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-4 Eylül 2009, pp.1-5
Biricik G., Diri B., Sönmez A.C., "Impact of a New Attribute Extraction Algorithm on Web Page Classification", 5th International Conference on Data Mining, Las Vegas, A.B.D., 13-16 Temmuz 2009, pp.1-5
Ulu B., Diri B., "ManagementOnt: A Semantic Approach to Software Engineering Management Process", 3rd International Conference on Metadata ans Semantics Research, Milan, ITALYA, 30 Eylül - 1 Ekim 2009, pp.1-5
Çatal Ç., Sevim U., Diri B., "Clustering and Metrics Thresholds Based Software Fault Prediction of Unlabeled Program Modules", 6th International Conference on Information Technology: New Generations, Las Vegas, A.B.D., 27-29 Nisan 2009, pp.1-5
Kızıltoprak Z., Diri B., "Ön-İşlem Kullanılarak Hiperspektral Görüntülerde İlgililik Vektör Makineleri ile Sınıflandırma Başarımının Arttırılması", 16. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, AYDIN, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2008, ss.1-5
Çatal Ç., Diri B., "A Conceptual Framework to Integrate Fault Prediction Subprocess for Software Product Lines", 2nd IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering, Nanjing, ÇIN HALK CUM., 17-19 Haziran 2008, pp.1-5 (Abstract)
Çatal Ç., Diri B., "Yazılım Metriklerini Kullanarak Düşük Kaliteli/Yüksek Riskli Modüllerin Otomatik Tespiti", 1. Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2008, ss.1-5
Çatal Ç., Diri B., "Cost-Effective Allocation of Testing Resources by Using Fault Prediction Models", South East European Software Testing Conference, Sofia, BULGARISTAN, 16-17 Haziran 2008, pp.1-5
Uzundere E., Dedja E., Diri B., Amasyali M.F., "Türkçe Haber Metinleri İçin Otomatik Özetleme", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2008, cilt.1, ss.1-4
Ulu B., Diri B., "Yazılım Mühendisliği Yönetim Süreci Ontoloji", Akademik Bilişim, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, ss.1-5
Çatal Ç., Diri B., "Yazılım Mühendisliğinde Başarılı Deneyleri Nasıl Gerçekleştirebiliriz", Akademik Bilişim, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, ss.1-5
Kaban Z., Diri B., "Yapay Bağışıklık Sistemleri ile Türkçe Metinlerde Tür ve Yazar Tanıma", 16. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, AYDIN, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2008, ss.1-5
Çatal Ç., Diri B., "A Fault Prediction Model with Limited Fault Data to Improve Test Process", 9th International Product Focused Softwarte Process Improvement, Roma, ITALYA, 23-25 Haziran 2008, pp.1-5 (Abstract)
Yıldız H.K., Gençtav M. , Usta N., Amasyali M.F., Diri B., "A New Feature Extraction Method for Text Classification", Signal Processing and Communication Applications Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Haziran 2007, cilt.1, ss.1-4 (Link)
Çatal Ç., Diri B., "Software Fault Prediction with Object-Oriented Metrics Based Artificial Immune Recognition System", 8th International Product Focused Software and Process Improvement, Riga, LITVANYA, 2-4 Temmuz 2007, pp.1-5 (Abstract)
Türkoğlu F., Diri B., Amasyali M.F., "Author Attribution of Turkish Texts by Feature Mining", Third International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2007, Quingdao, ÇIN HALK CUM., 21-24 Ağustos 2007, vol.1, pp.1086-1093 (Abstract)
Çatal Ç., Diri B., "Software Defect Prediction using Artificial Immune Recognition System", Software Engineering Conference, Innsbruck, AVUSTURYA, 13-15 Şubat 2007, pp.1-5
Ulu B., Diri B., "Yazılım Yönetim Ontolojisi", 3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2007, ss.1-5
Çatal Ç., Diri B., Özumut B., "An Artificial Immune System Approach for Fault Prediction in Object-Oriented Software", 2nd International Conference on Dependability of Computer Systems, Szklarska Poreba, POLONYA, 14-16 Haziran 2007, pp.1-5 (Abstract)
Ulu B., Diri B., "Software Management Semantics", International Multiconference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong, ÇIN HALK CUM., 21-23 Mart 2007, pp.1-5
Çatal Ç., Diri B., "Application and Benchmarking of Artificial Immune Systems to Classify Fault-Prone Modules for Software Development Projects", International Conference Applied Computing, Salamanca, ISPANYA, 18-20 Şubat 2007, pp.1-5 (Abstract)
Çatal Ç., Diri B., "Yazılım Kalite Sınıflandırma Probleminde yeni Yaklaşımlar: Yapay Bağışıklık Sistemleri", 3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2007, ss.1-5
Türkoğlu F., Diri B., Amasyali M.F., "Farklı Özellik Vektörleri ile Türkçe Dokümanların Yazarlarının Belirlenmesi", Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, MUĞLA, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2006, cilt.1, ss.1-4
Yeşilürdü F., Diri B., "Model-Güdümlü Mimari Kullanılarak Bir Konum Sunucusu Yazılımının Geliştirilmesi", 2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Kasım 2006, ss.1-5
Diri B., Albayrak S., "Color Image Compression using Self-Organizing Feature Map", Intertanional Conference on Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, AVUSTURYA, 13-16 Şubat 2006, pp.1-5
Şeker Ş.E., Diri B., "Davranışsal Türkçe Metin Sınıflandırıcı Tasarımı ve Kodlanması", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2006, ss.1-5
Dalgıç F., Ayaz R., Diri B., "Web Browser Word Based Translator", International Informatics Congress, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2005, pp.1-5
Uzun S., Diri B., "Developing Electronic Passport and VISA System using Smart Card Technology", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15 Haziran - 18 Mayıs 2005, pp.5-10
Amasyali M.F., Diri B., "Identifying the poets of the anonymous poems", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2 Temmuz 2004 - 4 Temmuz 2003, cilt.1, ss.1-4
Demirbilek Ç., Çalışkan H., Mocan Z., Diri B., Amasyali M.F., "Metin Analizi ve Sorgulama (MAvS)", 11. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2003, ss.1-5
Demirbilek Ç. , Çalışkan H., Mocan Z., Diri B., Amasyali M.F., "Text Analysing and Interrogating", 12th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2003, ss.1-5
Diri B., Amasyali M.F., "Automatic Author Detection for Turkish Texts", ICANN/ICONIP’03 13th International Conference on Artificial Neural Network and 10th International Conference on Neural Information Processing, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2003, vol.1, pp.138-141 (Link)
Diri B., "Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması", 9. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Gazi Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-27 Mayıs 2001, ss.1-5
Diri B., Karslıgil M.Y., "Design of a Genetic Algorithm for Constructing the Mathematical Model of Frequency Distribution of Words in Turkish Documents", 16th International Symposium on Computer and Information Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2001, pp.1-5
Diri B., "A Text Compression System Based on the Morphology of Turkish Language", 15th International Symposium on Computer and Information Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2000, pp.1-5
Diri B., "New Economy E-Commerce", 10th Year Symposium of the Faculty of Architecture and Engineering, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Kasım 2000, ss.1-6
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Cingiz M.Ö., Diri B., "State of the Art Applications of Social Network Analysis", in: Content Mining of Microblogs, Can F., Özyer T., Polat F., Eds., Springer International Publishing, Switzerland, pp.359-369, 2014 (Link) (Abstract)
Çatal Ç., Sevim U., Diri B., "Metrics-Driven Software Quality Prediction Without Prior Fault Data", in: Electronic Engineering and Computing Technology Series:Lecture Notes in Electrical Engineering, Gelman L., Eds., Springer Science+Business Media , Dordrecht, pp.189-199, 2010 (Link) (Abstract)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Diri B., "Vekil (Proxy)", Bilişim Ansiklopedisi,Papatya Yayıncılık Eğitim,, ss.877, 2006 (Link)
Diri B., "Sonlu Durum Makinaları", Bilişim Ansiklopedisi,Papatya Yayıncılık Eğitim,, ss.715, 2006 (Link)
Diri B., "Metin Sıkıştırma", Bilişim Ansiklopedisi,Papatya Yayıncılık Eğitim,, ss.586, 2006 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Diri B., "", , pp.,
Şeker A. , Diri B., "A Method Based on Word Frequency for Anomaly Event Detection on Social Network Streams", Diger, ss.1-1, 2019
Özger Z.B., Bolat B., Diri B., "A Comparative Study on Binary Artificial Bee Colony Optimization Methods for Feature selection", Diger, pp.1-10, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi