Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre Mühendisliği
Atıksuların Toplanması ve Arıtımı
Çevre Biyoteknolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Environmental
Water Resources
Environmental Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi