Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Satıcı S.A. , Deniz M.E., "Adolescents’ Self-Perception and School Satisfaction: Assessing the Mediating Role of Subjective Vitality", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, pp.367-381, 2019 (Link)
Deniz M.E., Satici S.A., "The Relationships between Big Five Personality Traits and Subjective Vitality", ANALES DE PSİCOLOGİA, vol.33, pp.218-224, 2017
Şahin F., Özer E., Deniz M.E., "The Predictive Level of Emotional Intelligence for the Domain-specific Creativity: A Study on Gifted Students", Education and Science, vol.41, pp.181-197, 2016 (Link)
Deveci Şirin H., Deniz M.E., "The Effect of the Family Training Program on Married Women’s Couple-Burnout Levels", EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, vol.16, pp.1479-1501, 2016 (Link)
Satıcı S., Uysal R., Deniz M.E., "Linking social connectedness to loneliness: The mediating role of subjective happiness.", Personality and Individual Differences, vol.97, 2016 (Link)
Satıcı S., Uysal R., Yılmaz F., Deniz M.E., , "Social safeness and psychological vulnerability in Turkish youth: The mediating role of life satisfaction.", Current Psychology, vol.35, pp.22-28, 2016 (Link)
Totan T. , Ozyesil Z., Deniz M.E., Kıyar F., "The Importance of Rural, Township, and Urban Life in the Interaction between Social and Emotional Learning and Social Behaviors.", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.41-52, 2014 (Link)
Ozyesil Z., Deniz M.E., Kesici S., "MINDFULNESS AND FIVE FACTOR PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS OF HUMOR", STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.55, pp.33-45, 2013
Deniz M.E., Ozer E., Isik E., "Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form: Validity and Reliability Studies", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, pp.407-419, 2013
Doğan A., Deniz M.E., Odabaş H., Özyeşil Z., Özgirgin N., "Job and life satisfaction of the medical staff in rehabilitation centers", Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, vol.58, pp.16-21, 2012 (Link)
Özyeşil Z., Arslan C., Kesici Ş., Deniz M.E., "Adaptation of the mindful attention awareness scale to Turkish", Education and Science, vol.36, pp.224-235, 2011 (Link)
Kesici Ş., Baloğlu M., Deniz M.E., "Self-regulated learning strategies in relation with statistics anxiety", Learning and Individual Differences, vol.21, pp.472-477, 2011 (Link)
Deniz M.E., "An investigation of decision making styles and the five factor personality traits with respect to attachment styles", Educational Sciences: Theory & Practice, vol.11, pp.105-113, 2011 (Link)
Baloğlu M., Deniz M.E., Kesici Ş., "A descriptive study of individual and cross-cultural differences in statistics anxiety", Learning and Individual Differences, vol.21, pp.387-391, 2011 (Link)
Deniz M.E., Sümer S., "The evaluation of depression, anxiety and stress in university students with different self-compassion levels", Education and Science, vol.35, pp.115-127, 2010 (Link)
Deniz M.E., Işık E., "Positive and negative affect, life satisfaction, and coping with stress by attachment styles in Turkish students", Psychological Reports, vol.107, pp.480-490, 2010 (Link)
Saltalı N., Deniz M.E., "The effects of emotion education program on emotional skills of children aged six attending preschool", Educational Sciences: Theory & Practice, vol.10, pp.2105-2140, 2010 (Link)
Deniz M.E., Traş Z., Aydoğan D., "An Investigation of Academic Procrastination, Locus of Control, and Emotional Intelligence", Educational Sciences: Theory&Practice, vol.9, pp.607-632, 2009 (Link)
Hamarta E., Deniz M.E., Saltalı N., "Attachment styles as a predictor of emotional intelligence", Educational Sciences: Theory&Practice, vol.9, pp.195-229, 2009 (Link)
Deniz M.E., Öztürk A., Turan D.E., Özyeşil Z., "Evaluation of depression with respect to different social skill levels: A Turkish Study", Social Behavior and Personality: An International Journal, vol.37, pp.881-888, 2009 (Link)
Deniz M.E., Kesici Ş., Sümer A., "The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale", Social Behavior and Personality: An International Journal, vol.36, pp.1151-1160, 2008 (Link)
Deniz M.E., "The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision-making styles and decision self-esteem: An investigation with Turkish university students", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.34, pp.1161-1170, 2006
Deniz M.E., Hamarta E., Arı R., "An Investigation of Social Skills and Loneliness Levels of University Students With Respect to Their Attachment Styles in a Sample of Turkish Students", Social Behavior and Personality: An International Journal, vol.33, pp.19-32, 2005 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erus S.M., Deniz M.E., "Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin geliştirmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", The Journal of Happiness & Well-Being, vol.6, pp.96-113, 2018 (Link)
Deniz M.E., Erus S.M., Büyükcebeci A., "Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.7, ss.17-32, 2017 (Link)
Özer E., Hamarta E., Deniz M.E., "Emotional Intelligence, Core-Self Evaluation, and Life Satisfaction", Psychology, vol.7, pp.145-153, 2016 (Link)
Akdeniz S., Deniz M.E., "Merhamet ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.", The Journal of Happiness & Well-Being, vol.4, pp.50-61, 2016 (Link)
Çetin Z., Özözen-Danacı M., Deniz M.E., Gülcan M., Eran N., Öztürk A., et al.,"The research on the effects of training based on lifelong learning skills the reading- writing skills of the first graders in elementary school.", International Journal on Lifelong Education and Leadership, vol.2, pp.6-21, 2016 (Link)
Kesen N., Deniz M.E., "Gençlerin Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Depresyon, Anksiyete ve Stres ile Yaşamlarında Kullandıkları Duygu Stillerinin İlişkisi", Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2015 (Link)
Saygın Y., Akdeniz S., Deniz M.E., "Loneliness and Interpersonal Problem Solving as Predictors of Subjective Well-Being.", International Journal of Information and Education Technology, 2015 (Link)
Çolakkadıoğlu O. , Deniz M.E., "Study on the validity and reliability of Melbourne Decision Making Scale in Turkey ", Educational Research and Reviews, vol.10, pp.1434-1441, 2015 (Link)
Aktürk A., Çelik O., Şahin İ., Deniz M.E., "Turkish Adaptation Study of Facebook Connection Strategies Scale", Elementary Education Online (İlköğretim Online Dergisi), vol.13, pp.319-333, 2014 (Link)
Yıldız M., Dilmaç B., Deniz M.E., "Analysis of the Relation between Self-Esteem and Values Held by Candidate Teachers", Elementary Education Online, vol.12, pp.740-748, 2013 (Link)
Hamarta E., Deniz M.E., Arslan C., Dilmaç B., "The relationship between early separation anxiety, attachment styles and adjustment", TOJCE: The Online Journal of Counselling and Education, vol.1, pp.97-106, 2012 (Link)
Avşaroğlu S., Arslan C., Deniz M.E., "Analysis of anger management in terms of social skills", African Journal of Business Management, vol.6, pp.4150-4157, 2012 (Link)
Deniz M., Avşaroğlu S., Deniz M.E., Bek H., "Emotional intelligence and life satisfaction of teachers working at private special education institutions.", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.2300-2304, 2010 (Link)
Deniz M.E., Dilmaç B., Arıcak O., "An analysis of life satisfaction and state-trait anxiety of the parents with handicapped children", International Journal of Human Sciences, vol.6, pp.953-968, 2009 (Link)
Dilmaç B., Deniz M.E., Deniz M., "An investigation of university students’self compassion and value preferences", Journal of Values Education, vol.7, pp.9-24, 2009 (Link)
Dilmaç B., Aydoğan D., Koruklu N., Deniz M.E., "The Explication of Primary School Students’ Perfectionist Properties with Irrational Beliefs", Elementary Education Online, vol.8, pp.720-728, 2009 (Link)
Deniz M.E., Yorgancı Z., Özyeşil Z., "A Research on Investigating the Trait Anxiety and Depression Levels of the Students with Learning Disabilities", Elementary Education Online, vol.8, pp.694-708, 2009 (Link)
Karaoğlu N., Avşaroğlu S., Deniz M.E., "Are You Lonely? A Study About Loneliness In University Students", Marmara Medical Journal, vol.22, pp.19-26, 2009 (Link)
Öztürk A., Deniz M.E., "Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables", Elementary Education Online, vol.7, pp.578-599, 2008 (Link)
Balcı Çelik S., Deniz M.E., "A Comparison of Scouts’ Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study", Elementary Education Online, vol.7, pp.376-383, 2008 (Link)
Deniz M.E., "The Relationships Between Attachment Styles With Child Abuses And Guilt-Shame In Adolescence", Eurasian Journal of Educational Research, vol.6, pp.89-99, 2006 (Link)
Deniz M.E., Hamarta E., Arı R., "An Investigation of Trait Anger (T-Anger) and Anger Subscales of Adolescents Living in Youth Homes", Educational Sciences: Theory&Practice, vol.6, pp.133-159, 2006 (Link)
Deniz M.E., Arı A., Akdeniz S., Özteke H., "Investigation of the Relation between Decision Self-Esteem, Decision Making Style and Problem Solving Skill of the University Students", Eurasian Journal of Educational Research, vol.4, pp.23-35, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Deniz M.E., Amanvermez Y., Erişen Y., "Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents.", , ,
Deniz M.E., Saygın Y., Baloğlu M., Özteke H.İ., Kesici Ş., "Cinsiyet Rollerine Göre Mizah Tarzları ve Öznel İyi Oluş.", , TÜRKİYE,
Deniz M.E., Hamarta E., Işık E., "Suç işlemiş ve suça yönelmiş ergenlerin yaşam becerilerinin geliştirilmesi", , TÜRKİYE,
Deniz M.E., Uzun-Özer B., "Akılcı Duygusal Davranış Yönelimli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının PDR Öğrencilerinde Erteleme Davranışına Etkisi.", , TÜRKİYE,
Deniz M.E., Oğuz C., "Çocuklarda Bilgisayar Bağımlılığı İle Depresyon Ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", TURKCESS, Bakü, AZERBAYCAN, 27-30 Haziran 2018, pp.335-343
Deniz M.E., Çakmak Ö.N. , "Bağlanma Stilleri Ve Duygusal Tepkisellik Arasındaki İlişkide Psikolojik Sağlamlığın Aracılık Rolünün İncelenmesi", TURKCESS, Bakü , AZERBAYCAN, 27-30 Haziran 2018, pp.344-353
Deniz M.E., "An Examination of Loneliness and Emotional Autonomy as the Predictor of Empathic Tendency Among Adolescents", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, pp.19-19 (Link)
Deniz M.E., "Investigating The Predictive Role of Alexithymia on Loneliness and Resilience in Turkish University Students", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, pp.32-32 (Link)
Deniz M.E., "Development of Mindfulness in Marital Relationship Scale: Validity and Reliability Analysis", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, pp.65-65 (Link)
Deniz M.E., "An Investigation of Romantic Relationship Satisfaction: A Descriptive Study in Young Adulthood", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, pp.33-33 (Link)
Deniz M.E., "Predictive Roles of Emotional Intelligence and Big Five Personality Traits on Fear of Missing out", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, pp.31-31 (Link)
Deniz M.E., "Happiness and Big Five Personality Traits as Predictor of Compassion In Turkish University Students", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, pp.31-31 (Link)
Deniz M.E., "Investigation of Job Satisfaction, Compassion and Emotional Responsiveness in Health Workers", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, pp.38-38 (Link)
Deniz M.E., "Investigating the Predictive Effect of Offence -Specific Forgiveness and Assessing Attributions In Marriage on Marital Satisfaction", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6 Haziran - 9 Mayıs 2018, pp.24-24 (Link)
Necef I., Deniz M.E., "Şefkat Korkusu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", III. INES Education and Social Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, pp.52-52 (Link)
Deniz M.E., Uzun A.E. , "AN EXAMINATION OF LONELINESS AND EMOTIONAL AUTONOMY AS THE PREDICTOR OF EMPATHIC TENDENCY AMONG ADOLESCENTS", Globets 2018 Conference , Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, pp.19-19
Amanvermez Y., Erus S.M., Deniz M.E., "THE EFFECT OF INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE ADJUSTMENT LEVELS OF ADOLESCENTS", Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, HOLLANDA, 7 Haziran - 9 Temmuz 2017, pp.132-132 (Link)
Deniz M.E., Erus S.M., Ulukaya E., Şakar G., Amanvermez Y., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARARSIZLIKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZYETERLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ", ________________________________________________________________ -1- II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.0-0 (Link)
Deniz M.E., Amanvermez Y., Erus S.M., "Mındfulness as a predıctor of anger, guilt and shame", Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, HOLLANDA, 7-9 Haziran 2017, pp.130-130 (Link)
Deniz M.E., Yılmaz A.S., Erişen Y., "Okul Psikolojik Danışmanlarının Öz-Anlayış ve İş Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Dayanıklılık", International Congresses on Education 2017, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, pp.1-1
Deniz M.E., Erus S.M., Bulut E., Şakar G., Amanvermez Y., "Öğretmen Adaylarının Mesleki Kararsızlıklarının Duygusal Zekâ ve Özyeterlilik açısından İncelenmesi", 2. International Academic Research Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.---
Erus S.M., Amanvermez Y. , Deniz M.E., "An examınatıon of humor styles, posıtıve and negatıve affect of unıversıty students wıth respect to fıve factor personalıty traıts", INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE, Amsterdam, HOLLANDA, 7-9 Haziran 2017, pp.131-131 (Link)
Deniz M.E., "Her psikolojik danışmanın bilmesi gereken 40 teknik: Hümanist yaklaşıma dayalı teknikler.", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2, TÜRKİYE, Nisan 2016
Satıcı B., Deniz M.E., "Decision making styles and mindfulness: The mediating role of self-esteem.", 96th Western Psychological Association Annual Convention., , Mayıs 2016
Deniz M.E., Amanvermez Y., Buyruk-Genç A., "Farklı Öz-Anlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Yaşamda Anlam ve Ruminasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması", 13.PDR Kongresi, Mersin., TÜRKİYE, 0 2015
Deniz M.E., Ulubey E., "Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisinin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zeka Özelliği", 13. PDR Kongresi, Mersin., TÜRKİYE, 0 2015
Deniz M.E., Uysal R., Satıcı S., , "Öz-Anlayış İle Yalnızlık Arasındaki İlişki: Empatinin Aracılık Rolü.", 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, , Haziran 2015
Sapancı A., Deniz M.E., "The Effect of Coping with Stress and Problematic Internet Use on Academic Procrastination", , , Şubat 2015
Deniz M.E., Erus S., Kara A., "Duygusal Zekânın Psikolojik İyi Oluş ve Bilinçli Farkındalığı Yordama Düzeyi", 13. PDR Kongresi, Mersin., TÜRKİYE, 0 2015
Kesen N., Deniz M.E., "Üniversite Öğrencilerinin Duygu Stillerinin Özlük Niteliklerine Göre İncelenmesi", , , Haziran 2014
Ozteke H., Kiper C., Deniz M.E., Kesici S., Saygin Y., "The investigation of relationship between attachment styles and social anxiety levels of university students.", Multidisciplinary Conference, , Kasım 2011
Deniz M.E., Avşaroğlu S., Bek H., "Emotional intelligence and life satisfaction of teachers working at private special education institutions.", World Conference on Educational Sciences, , Mayıs 2010
Erozkan A., Hamarta E., Deniz M.E., Özyeşil Z., Ata S., "The parenting styles bases of rejection sensitivity and self-compassion: an investigation with Turkish university students.", International Congress of Educational Research, , Mayıs 2009
Deniz M.E., Traş Z., İlaslan Ö., "SELF ESTEEM AND DECISION MAKING: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS", 11th International Conference On Further Education In The Balkan Countries, , Mart 2008
Deniz M.E., İlaslan Ö., Traş Z., Eldeleklioğlu J., "The Effects of Parental Attidudes on The Level of Subjective Well Being and Life Satisfaction.", Bahçeşehir University Counselling in International Perspective: Global Demands and Local Needs Congress, , Nisan 2008
Deniz M.E., Öztürk A., Hamarta E., "Duygusal Zekânin Yaşam Doyumunu Yordama Gücü", Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İZMİR., , Mart 2007
Karaoğlu N., Avşaroğlu S., Deniz M.E., "Are You Lonely? A Study About Loneliness In University Students", WONCA EUROPE CONFERENCE, Paris, France., , Kasım 2007
Başçiftçi F., Deniz M.E., "Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başari Düzeylerinin Bazi Değişkenlere Göre İncelenmesi", I. Uluslararası Mesleki ve teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, , 0 2005
Deniz M.E., Aslan C., Kahramanlı H., "Farklı Fakültelere Devam Eden Öğrencilerinin Bilgisayarı ve İnterneti Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi.", IV. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Konya, Turkey., , 0 2005
Yılmaz E., Deniz M.E., Sulak S., "Öğretmen Adaylarının, Öğretim Teknolojilerinin Yararları ve Önem Dereceleri ile Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Becerilerine Sahip Olmaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", IV. ULUSLARARASI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, , 0 2004
Orcan M., Deniz M.E., "Anaokuluna Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocuklarının Sosyal Uyumlarının İncelenmesi", I. INTERNATIONAL PRE-SCHOOL EDUCATION CONFERENCE, İstanbul., , 0 2004
Yılmaz E., Hamarta E., Deniz M.E., "Anasınıfı Öğretmenlerinin, Kendilerinin Ve Aday Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Dönüşümcü Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi", INTERNATIONAL PRE-SCHOOL EDUCATION CONFERENCE, , 0 2004
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sertyeşilışık B., Giritli H., Deniz M.E., Günaydın H.M., Nadar M., Gürcanlı G.E., et al.,"Construction Workers’ Personality: As A Key For Improving The Occupational Health And Safety Performance In Construction.", in: Advances in Business and Management, William D. Nelson, Eds., Nova Science Publishers, Inc, New York, ABD, pp.103-132, 2016 (Link)
Deniz M.E., "Eğitim Psikolojisi", , Maya Akademi, Ankara, 2014
Deniz M.E., Hamarta E., Arslan C., "Riskli Gruplar İçin Yaşam Becerileri Geliştirme Programı", , Maya Akademi, Ankara, 2011
Deniz M.E., "Erken Çocukluk Döneminde Gelişim", , Maya Akademi, Ankara, 2008
Arı R., Deniz M.E., "Sınıf Yönetimi", , Maya Akademi, Ankara, 2008
Deniz M.E., "Psikolojik Danışma ve Rehberlik", , Maya Akademi, Ankara, 2006
Arı R., Deniz M.E., Erişen Y., Çeliköz N., "Çocukların Okula Hazırlanması (Anne-Çocuk Eğitimi) Temel Araştırması", MEB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI, ANKARA, 2006 (Link)
Deniz M.E., "Ergenlerde Karar Verme Stratejilerinin ve Sosyal Becerilerinin Transaksiyonel Analiz (Ta) Kuramına Göre İncelenmesi", , Nobel Yayın Dağıtım., 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi