Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezgin F., Koşar S., Er E., Şahin F., "Fen Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Alan Eğitimine veÖğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.217-229, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koşar D., Er E., Koşar S., Kilinç A.Ç., "Öğretmen atamalarında sözlü sınav uygulamasının değerlendirilmesi: Atanan ve atanamayan öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı nitel bir analiz", Milli Eğitim Dergisi, 2018
Sezgin F., Koşar D., Koşar S., Er E., "Öğretmenlerin öğrenciye yönelik metaforlarının belirlenmesine ilişkin nitel bir araştırma", , vol.32, pp.600-611, 2017
Sezgin F., Koşar D., Koşar S., Er E., "A Qualitative Research on Determining Teachers' Metaphors about Students", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, pp.600-611, 2017
Koşar D., Er E., Kilinç A.Ç., Koşar S., "Öğretmen liderliğine ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması", İnönü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.21-40, 2017
Sezgin F., Koşar D., Koşar S., Er E., "A Qualitative Research on Determining Teachers' Metaphors about Students", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, pp.600-611, 2017
Kilinç A.Ç., Koşar S., Er E., Koşar D., "Okul yöneticiliği görevinden öğretmenliğe dönüş: Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri", TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.10, ss.53-73, 2017
Er E., Çalik T., "İlkokul öğretmenlerinin sosyal ağ eğilimleri ile okulun sosyal ağ yapısına yönelik algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.1061-1083, 2017
Sezgin F., Er E., "Teacher perception of school principal interpersonal communication style A qualitative study of a Turkish primary school", International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, pp.10-19, 2016 (Link)
Koşar D., Kilinç A.Ç., Koşar S., Er E., Öğdem Z., "The Relationship between Teachers Perceptions of Organizational Culture and School Capacity for Change", Journal of Educational Sciences Research, vol.6, pp.39-59, 2016 (Link)
Koşar S., Kilinç A.Ç., Er E., Öğdem Z., "The Relationship Between Bureaucratic School Structure and Teacher Self Efficacy", McGill Journal of Education, vol.50, pp.615-634, 2016 (Link)
Sezgin F., Koşar S., Koşar D., Er E., "Liselerde Akademik Başarısızlık Nedenleri ve Önlenmesine İlişkinÖğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.95-111, 2016 (Link)
Çalik T., Er E., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okulun Değişime Açıklığı ile Değişim Kapasitesi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.20, ss.151-172, 2014 (Link)
Koşar S., Kilinç A.Ç., Er E., Öğdem Z., Savaş G., "Examining the Relationship between Teachers Perceptions of Primary School Principals Power Styles and Teacher Professionalism", Alberta Journal of Educational Research, vol.60, pp.322-338, 2014 (Link)
Sezgin F., Koşar S., Er E., "Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede mentörlük sürecinin incelenmesi", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.1337-1356, 2014 (Link)
Özdemir S., Kilinç A.Ç., Öğdem Z., Er E., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte YaşamınınNiteliğine İlişkin Memnuniyet DüzeylerininÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.3, ss.228-235, 2013 (Link)
Çalik T., Koşar S., Kilinç A.Ç., Er E., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değişime Direnme Davranışları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.1-16, 2013 (Link)
Recepoğlu E., Kilinç A.Ç., Şahin F., Er E., "Öğretim elemanlarının kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki", Turkish Studies, vol.8, pp.603-617, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çalik T., Çeliker M., Er E., "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI BAĞLAMINDA ATATÜRK’ÜN EĞİTİME BAKIŞI", ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Ankara, TÜRKIYE, , pp.769-777
Koşar S., Koşar D., Kilinç A.Ç., Er E., "Eğitim fakültei öğrencisi olmak:", EYFOR-9ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI, ,
Koşar D., Er E., Kilinç A.Ç., "Öğrencilerin Eğitim Yönetimi Alanında LisansüstüEğitim Yapma Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ,
Er E., Kilinç A.Ç., Öğdem Z., "Türk Yükseköğretiminde Öğretim Elemanı Yetiştirmeye Yönelik Bir Değerlendirme: Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) Örneği", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, TÜRKIYE,
Koşar S., Er E., Öğdem Z., Koşar D., "ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI", EYFOR-9ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ,
Kilinç A.Ç., Koşar S., Er E., Koşar D., "Okul Yöneticiliği Görevinden Öğretmenliğe Dönüş: Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Er E., Koşar D., Koşar S., Kilinç A.Ç., "Öğretmen Atamalarında Sözlü Sınav Uygulamasının Değerlendirilmesi: Atanan ve Atanamayan ÖğretmenAdaylarının Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Analiz", 12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, TÜRKIYE, , pp.510-511
Koşar S., Çepni O., Kilinç A.Ç., Er E., "Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Stillerine İlişkinm Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması", 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara-Kızılcahamam, TÜRKIYE, , pp.508-509
Çalik T., Aslan H., Er E., "Öğretmen Liderliğinin Bir Yordayıcısı Olarak Politik Becerilerin İncelenmesi", 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ,
Çalik T., Er E., "İLKOKULLARDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ: BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ UYGULAMASI", 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, TÜRKIYE,
Koşar D., Er E., Koşar S., Kilinç A.Ç., "Türkiye de Örgütsel Bağlılık Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması", Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR 8, Ankara, TÜRKIYE,
Çalik T., Dağli E., Er E., "Geçici eğitim merkezlerindeki çocukların eğitim-öğretim sorunlarının incelenmesi", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Koşar D., Er E., Kilinç A.Ç., Koşar S., "Öğretmen Liderliğine İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Koşar D., Kilinç A.Ç., Er E., Öğdem Z., Koşar S., "İlköğretim okullarının örgüt kültürü ile değişim kapasitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi", 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Aydın, TÜRKIYE,
Sezgin F., Koşar S., Koşar D., Er E., "Öğretmenlerin örgütsel intikam alma davranışlarının incelenmesi", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ,
Sezgin F., Kilinç A.Ç., Koşar S., Er E., Öğdem Z., "Okul müdürlerinin öğretmen liderliğine yönelik görüşlerinin incelenmesi", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, TÜRKIYE,
Sezgin F., Kilinç A.Ç., Koşar S., Er E., "Liselerde seçmeli derslerin içerik ve etkililiğine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri", 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, TÜRKIYE,
Sezgin F., Kilinç A.Ç., Koşar S., Er E., Sönmez E., "Öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda okul müdürlerinin destekleyici rol ve davranışlarının incelenmesi", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, TÜRKIYE,
Sezgin F., Koşar D., Koşar S., Er E., "Liselerde akademik başarısızlık: nedenleri ve önlenmesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, TÜRKIYE,
Sezgin F., Koşar S., Er E., Şahin F., "Zorunlu olarak fen veya edebiyat fakültesine kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencilerinin alan eğitimine ve öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin incelenmesi", 4. ISPITE Kongresi, Ankara, TÜRKIYE,
Sezgin F., Koşar S., Er E., Öğdem Z., "Sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı okullarda öğrencilere sağlanan akademik ve sosyal imkânların incelenmesi", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, TÜRKIYE,
Sezgin F., Koşar D., Koşar S., Er E., "Öğretmenlerin öğrenciye yönelik metaforlarının belirlenmesine ilişkin nitel bir araştırma", 4. ISPITE Konresi, Ankara, TÜRKIYE,
Sezgin F., Koşar S., Er E., "Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede yetiştiriciliğin (mentörlük) rolü", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
Çalik T., Er E., "İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre okulun değişime açıklığı ile değişim kapasitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
Şahin F., Er E., "Öğretim elemanlarının kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki", 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, TÜRKIYE,
Korkmaz M., Er E., "İlköğretim okullarının örgütsel öğrenme düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki", 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, TÜRKIYE,
Sezgin F., Er E., "İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul müdürünün dil ve hitap biçimlerine ilişkin görüşlerine yönelik nitel bir çalışma", 7. Ulusal Eğiitm Yönetimi Kongresi, Malatya, TÜRKIYE,
Özdemir S., Öğdem Z., Er E., "İlköğretim okul müdürlerinin okulun sosyal ağındaki yeri", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
Güçlü N., Recepoğlu E., Kilinç A.Ç., Er E., "Örgütsel sağlık ve motivasyon", 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çalik T., Er E., "OKULLARDA BİREYLERARASI İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: SOSYAL AĞ ANALİZİ", EĞİTİMDEN KARELER: ULUSLARARASI BÖLÜMLÜ KİTAP, EMİNE BABAOĞLAN ÇELİK, ERKAN KIRAL, ADEM ÇİLEK, Ed., EYUDER, Ankara, ss.293-307, 2018
Sezgin F., Er E., "Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik", Eğitim Yönetiminde Liderlik, Nezahat Güçlü, Ed., PEGEM Akademi, Ankara, ss.323-347, 2016
Er E., "Örgütün Bütün Üyeleri İçin Öğrenmeyi Öncelikli Hale Getirme", Örgütsel Öğrenme, Murat Gürkan Gülcan, Ed., PEGEM Akademi, Ankara, ss.83-108, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi