Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ayazli İ.E., Kiliç Gül F., Başlık S., Yakup A.E., Kotay D., "Extracting an Urban Growth Model’s Land CoverLayer from Spatio-Temporal Cadastral Databaseand Simulation Application", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.28, pp.1-7, 2019 (Link)
Ocakoğlu Gökaşan N., İşcan Y., Kiliç Gül F., Özel A.O., "Morphologic and seismic evidence of rapid submergence offshore Cide-Sinop in the southern Black Sea shelf", Geomorphology, vol.311, pp.76-89, 2018 (Link)
Yalçın M., Kiliç Gül F., "A GIS-based multi criteria decision analysis approach for exploring geothermal resources: Akarcay basin (Afyonkarahisar)", GEOTHERMİCS, vol.67, pp.18-28, 2017 (Link)
Ayazli İ.E., Kiliç Gül F., Lauf S., Kleinschmit B., Demir H., "CREATING URBAN GROWTH SIMULATION MODELS DRIVEN BY THE BOSPHORUS BRIDGES", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.113-117, 2017
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Geostatistical Approach for Spatial Interpolation of Meteorological Data", ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS, vol.88, pp.2121-2136, 2016 (Link)
Ayazli İ.E., Kiliç Gül F., Lauf S., Demir H., Kleinschmit B., "Simulating urban growth driven by transportation networks: A case study of the Istanbul third bridge", LAND USE POLICY, vol.49, pp.332-340, 2015
Öztürk D., Beyazit I., Kiliç Gül F., "Spatiotemporal Analysis of Shoreline Changes of the Kizilirmak Delta", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.31, pp.1389-1402, 2015
Gökaşan E., Görüm T., Tur H., Kiliç Gül F., "Morpho-tectonic evolution of the Canakkale Basin (NW Anatolia): evidence for a recent tectonic inversion from transpression to transtension", GEO-MARINE LETTERS, vol.32, pp.227-239, 2012
Sahin C., Alkiş A., Ergun B., Kulur S., Kiliç Gül F., Kiliç A., "Producing 3D city model with the combined photogrammetric and laser scanner data in the example of Taksim Cumhuriyet square", OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING, vol.50, pp.1844-1853, 2012
Ayazli İ.E., Helvaci C., Kiliç Gül F., Stoter J., "Designing three dimensional property right database for Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, pp.9440-9447, 2011
Öztürk D., Kiliç Gül F., "IMPLEMENTATION OF GIS-BASED MULTICRITERIA DECISION ANALYSIS WITH VB IN ArcGIS", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY MAKING, vol.10, pp.1023-1042, 2011
Gökaşan E., Tur H., Ergin M., Görüm T., Kiliç Gül F., Sagci N., et al., "Late Quaternary evolution of the Canakkale Strait region (Dardanelles, NW Turkey): implications of a major erosional event for the postglacial Mediterranean-Marmara Sea connection", GEO-MARINE LETTERS, vol.30, pp.113-131, 2010
Gokceoglu C., Tunusluoglu M.C., Görüm T., Tur H., Gökaşan E., Tekkeli A.B., et al., "Description of dynamics of the Tuzla Landslide and its implications for further landslides in the northern slope and shelf of the Cinarcik Basin (Marmara Sea, Turkey)", ENGINEERING GEOLOGY, vol.106, pp.133-153, 2009
Ustaomer T., Gökaşan E., Tur H., Görüm T., Kiliç Gül F., Kalafat D., et al., "Faulting, mass-wasting and deposition in an active dextral shear zone, the Gulf of Saros and the NE Aegean Sea, NW Turkey", GEO-MARINE LETTERS, vol.28, pp.171-193, 2008
Karaş İ.R., Bayram B., Kiliç Gül F., Akay A.E., Baz İ., "Multidirectional scanning model, MUSCLE, to vectorize raster images with straight lines", SENSORS, vol.8, pp.2673-2694, 2008
Gökaşan E., Ergin M., Ozyalvac M., Sur H.I., Tur H., Görüm T., et al., "Factors controlling the morphological evolution of the Canakkale Strait (Dardanelles, Turkey)", GEO-MARINE LETTERS, vol.28, pp.107-129, 2008
Dolu E., Gökaşan E., Meric E., Ergin M., Görüm T., Tur H., et al., "Quaternary evolution of the Gulf of Izmit (NW Turkey): a sedimentary basin under control of the North Anatolian Fault Zone", GEO-MARINE LETTERS, vol.27, pp.355-381, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç Gül F., "Geomorphometry-Automatic Landform Classification", JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, pp.15-26, 2018 (Link)
İşcan Y., Ocakoğlu Gökaşan N., Kiliç Gül F., Özel A.O., "Cide-Sinop Açıkları’nın Çok Kanallı Sismik Yansıma Verileri İle Araştırılması", İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.28, ss.47-56, 2017 (Link)
Yalçın M. , Kiliç Gül F., Yıldız A. , Musaoğlu N. , Bayram B., Polat N. , et al., "Jeotermal Keşifler İçin Hidrotermal Alterasyon Minerallerinin Uzaktan Algılama Teknikleri İle Tespit Edilmesi: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ss.138-146, 2017 (Link)
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Determination of Spatio temporal Changes in Vegetation Cover By Using Different Vegetation Indices Based on Remote Sensing Data ", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, cilt.2014, ss.733-741, 2014
Bilen Ö., Kiliç Gül F., Kucak R.A., Ökten A.N., "CRIME TRENDS IN TURKEY", NWSA: Physical Sciences, vol.9, pp.13-23, 2014
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Evaluating the Impacts of Land Use Cover and Rainfall Changes on Surface Runoff by Using Remote Sensing and GIS ", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, cilt.2014, ss.722-732, 2014
Ayazlı İ.E. , Kiliç Gül F., Demir H., "Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Simülasyon İle Belirlenmesi ", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.235-245, 2013
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Kamu Projelerinin İmar Planlarına Entegrasyonu ve Sorunlar ", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.496-506, 2013
Öztürk D., Kiliç Gül F., " İmar Planlama İş Sürecinin TUCBS Kapsamında Yapılandırılması ", Harita Dergisi, ss.35-57, 2013
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., Rahman A.A., "An Evacuation System For Extraordinary Indoor Air Pollution Disaster Circumstances", Disaster Advances Journal, vol.5, pp.33-40, 2012
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Determination of Land Use/Cover and Topographical/Morphological Features of River Watershed for Water Resources Management Using Remote Sensing and GIS", TABAD - Research Journal of Agricultural Sciences, cilt.2, ss.35-42, 2011
Güneri M., Kiliç Gül F., "Ulaşım Ağları Veri Altyapısı", Hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, ss.96-99, 2011
Taşdemir İ. , Kiliç Gül F., "Boğaz Geçişlerinin İstanbul’un Mekânsal Gelişimine Etkiler", HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.101, ss.22-27, 2010
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Konumsal Karar Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.124-137, 2010
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., Yeşil E., "3B CBS Gerçekleştiriminin Önündeki Zorluklar ve 3B Konumsal Analiz Uygulamaları ", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.1-12, 2010
Emem O., Kiliç Gül F., Ayazli İ.E., "UKVA Kapsamında UVDF-GML Tasarımı", HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.99, ss.5-10, 2008
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Çok Sayıda Kritere Göre Karar Vermede Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.86-98, 2007
Kiliç Gül F., Öztürk D., Emem O., "Türkiye Ulusal Konumsal Veri Altyapısı için Temel Veriler", HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.96, ss.3-12, 2007
Ökten A.N., Sağlam F. , Şengezer S.B., Kiliç Gül F., Demir H., Koç E., et al., "İstanbul Deprem Master planı: Yerleşme ve Hukuk ", Mimarİst, cilt.9, ss.59-64, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliç Gül F., Yıldız A. , Başaran C. , Yalçın M. , Polat N. , "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonuyla Jeotermal Saha Araştırmalarına Yönelik Bir Model Oluşturulması", IV. Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Şubat 2018, pp.162-163
Çağlayan İ., Sadak A., Kiliç Gül F., "Comparation of the Carbon Footprint and Sequestration for aForest and Neigbour Two Districts", 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Kiev, UKRAYNA,
Emek R.A., Akkanat E., Kiliç Gül F., "Görüntü Sınıflandırma Arayüzü: Python Ve K-Ortalama Yöntemi", VII. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, Eskişehir, TÜRKIYE,
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Fraktal Boyut ve Lakünarite İndeksi ile Corıne Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflarının Mekânsal Değişimlerinin Analizi: Ankara Örneği", VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS), Eskişehir, TÜRKIYE,
Ayazli İ.E., Yakup A.E., Kiliç Gül F., Yakup A.E.I., Kotay D., Gültekin M., et al., "INVESTIGATION OF URBAN GROWTH EFFECTS ON FOREST AREA BY CREATING DIFFERENT SIMULATION SCENARIOS", GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Mart 2018, pp.87-92 (Link)
İşcan Y. , Ocakoğlu N. , Kiliç Gül F., Özel A.O., "Cide-Sinop Açıkları’nın Çok Kanallı Sismik Yansıma Verileri İle Araştırılması", 90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Jeofiziğin Serüveni, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, ss.1-1
Shah A.F. , Akyüz D.E. , Balik Şanli F., Bektaş Balçık F., Kiliç Gül F., "Estimation of Evapotranspiration using SEBALAlgorithm and Remotely Sensed Data, A Case Study:Northern Afghanistan ", MESAEP 2017, Roma, ITALYA, 4-6 Ekim 2017, pp.1-1
İşcan Y. , Ocakoğlu N. , Kiliç Gül F., Özel A.O., "The Investigation of Active Tectonism Offshore Cide-Sinop, Southern Black Sea by Seismic Reflection and Bathymetric Data", AGU Fall Meeting, New Orlians, A.B.D., 11-15 Aralık 2017, pp.1-1
İşcan Y. , Ocakoğlu N. , Kiliç Gül F., Özel A.O., "Seismic Stratigraphy and Structure Offshore Cide-Sinop, SouthernBlack Sea ", 9th Congress of the Balkan Geophysical Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2017, pp.1-1
Ayazli İ.E. , Başlık S., Yakup A.E.I., Kotay D., Gültekin M., Kiliç Gül F., "Simülasyon Modelleri İle Orman Vasfını Yitirecek Arazilerin (2B) Belirlenmesi ", 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, ss.1-1
Yalçın M., Kiliç Gül F., Yıldız A., Musaoğlu N. , Bayram B., Polat N., et al., "Jeotermal Keşifler için Hidrotermal Alterasyon Minerallerinin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Tespit Edilmesi: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği", TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, ss.1-1
Ocakoğlu N. , İşcan Y. , Kiliç Gül F., Özel A.O., "Bathymetric DEM: Offshore Cide-Sinop, Southern Black Sea", GEOINFORMATICS 2017, Kyiv, UKRAYNA, 15-17 Mayıs 2017, pp.1-1
Ocakoğlu N. , İşcan Y. , Kiliç Gül F., Özel A.O., "The Seafloor Morphology Offshore Cide-Sinop, Southern Black Sea ", 9th Congress of theBalkan Geophysical Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2017, pp.1-1
Kucak R.A., Kiliç Gül F., Kısa A., "Analysis Of Terrestrial Laser Scanning And Photogrammetry Data For Documentation Of Historical Artifacts ", 3rd International Geoadvances Workshop, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Ekim 2016, pp.1-1 (Link)
Ayazli İ.E. , Başlık S., Yakup A.E.I., Kotay D., Gültekin M., Kiliç Gül F., "Kadastral Haritalardan Parsel Tabanlı Kentsel Büyüme Simülasyon Modeli Oluşturulması Sancaktepe Örneğ ", 6. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-5 Ekim 2016, ss.1-1
Kiliç Gül F., Ocakoğlu N. , İşcan Y. , Özel A.O., "Yerşekillerinin CBS İle Belirlenmesinde Deniz SDM Üretimi ", Dünya CBS Günü 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-24 Kasım 2016, ss.1-1
Ocakoğlu N. , İşcan Y. , Kiliç Gül F., Özel A.O., "Topographic And Bathymetric Dems Southern Black Sea ", Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, pp.1-1
Sarıyılmaz F.B., Musaoğlu N. , Tanık A., Kiliç Gül F., "İstanbul Sazlıdere Havzası Nın Zamansal Değişim Analizi ", TUFUAB VII. Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 21-21 Mayıs 2015, ss.1-1
Yalçın M., Kiliç Gül F., "Jeotermal Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi İle Araştırılması Akarçay Havzası Afyonkarahisar ", 17. Akademik Bilişim Konferansı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-4 Şubat 2015, ss.1-1
Sarı F., Erdi A. , Kiliç Gül F., "Developing Web Interface For Geoportals To Interact With Time Dimension via WMST Within Web Services ", ICONSETE’2015, Viyana, AVUSTURYA, 25-25 Ağustos 2015, pp.1-1
Yalçın M., Kiliç Gül F., "Geothermal Exploration With GIS Based Multi Criteria Decision Analysis Method Akarcay Basin Afyonkarahisar ", ISITES2015, Valencia, ISPANYA, 3-3 Haziran 2015, pp.1-1 (Link)
Ayazli İ.E., Kiliç Gül F., Demir H., "Creating Urban Growth Simulation Models Driven By The Bosphorus Bridges", 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ,
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Evaluating The Impacts Of Land Use Cover And Rainfall Changes On Surface Runoff By Using Remote Sensing And GIS ", ICOEST 2014: 2nd International Conference On Environmental Science And Tecnology, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 2014, pp.1-1
Ayazli İ.E. , Başlık S., Gültekin M., Kiliç Gül F., Kuruç T., Ungan T., et al., "Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Araştırılması ", 5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2014, ss.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Determination Of Spatio Temporal Changes İn Vegetation Cover By Using Different Vegetation Indices Based On Remote Sensing Data ", ICOEST 2014: 2nd International Conference On Environmental Science And Tecnology, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-14 Mayıs 2014, pp.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., "GIS Based Analytical Hierarchy Process For Spatial Decision Problems ", 9th International Statistics Day Symposium – ISDS’2014 (IGS 2014), ANTALYA, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 2014, pp.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Geo Statistical Interpolation Of Meteorological Data İn Aegean Region ", 9th International Statistics Day Symposium – ISDS’2014 (IGS 2014), ANTALYA, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 2014, pp.1-1
Memduhoğlu A., Özmen G., Göyçek G., Kiliç Gül F., "Rüzgar Türbini Kurulacak Alanların CBS Çok Ölçütlü Karar Analizi Kullanılarak Belirlenmesi Davutpaşa Kampüsü ", 5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2014, ss.1-1
Yalçın M., Kiliç Gül F., "Jeotermal Alanların CBS Ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Araştırılması Akarçay Havzası Afyonkarahisar Örneği ", 5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2014, ss.1-1
Kucak R.A., Kiliç Gül F., Kısa A., "Tarihi Eserlerin Dokümantasyonunda Çeşitli Veri Toplama Yöntemlerinin İncelenmesi ", 5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2014, ss.1-1
Beyazit I., Öztürk D., Kiliç Gül F., "Kızılırmak Deltası Kıyı Çizgisinin Zamansal Değişimi ", 5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Ekim 2014, ss.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Analysing The Effects Of Land Use Land Cover Changes On Rainfall Runoff By Using Remote Sensing And GIS A Case Study South Marmara Basin ", Rspsoc Annual Conference 2013: Earth Observation For Problem Solving, Glasgow , İSKOÇYA, 4-4 Eylül 2013, pp.1-1
Oğuz K., Özoğlu F. , Yalçın S. , Kiliç Gül F., "Yeşil Binalar Ve Lokasyonlarının CBS İle Değerlendirilmesi İstanbul Örneği ", TMMOB 4. CBS Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-11 Kasım 2013, ss.1-1 (Link)
Ayazli İ.E. , Kiliç Gül F., Demir H., "Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması ", 14. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2013, ss.1-1
Sarı F., Kiliç Gül F., Şeker D.Z., Erdi A. , "Mekânsal Verilere Erişim Ve Analiz Amaçlı Açık Geoportal Sistemi Tasarımı ", TMMOB 4. CBS Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-11 Kasım 2013, ss.1-1
Ayazli İ.E., Kiliç Gül F., Demir H., "A simulation model of urban growth driven by the Bosporus bridges", The 6th International Workshop on Information Fusion and Geographic Information Systems: Environmental and Urban Challenges (IF&GIS' 2013), ,
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Analysis Of Temporal Changes İn Samsun-Turkey Vegetation By Using Different Vegetation Indices And Comparison Of Vegetation Indices ", Rspsoc Annual Conference 2013: Earth Observation For Problem Solving, Glasgow , İSKOÇYA, 4-4 Eylül 2013, pp.1-1
Kiliç Gül F., Öztürk D., "Yeryüzü Şekillerinin Sayısal Yükseklik Modelleri İle Otomatik Çıkarılması ", TUFUAB V. Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-23 Mayıs 2013, ss.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Drenaj Ağının Çıkarımı Ve Topoğrafik Nemlilik İndeksinin Belirlenmesinde D8 Ve D Inf Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi ", TMMOB 4. CBS Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-11 Kasım 2013, ss.1-1 (Link)
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Configuration Of Development Planning Business Process Within The Scope Of Turkish National Geographic Information System TNGIS For Turkey ", IMCW2013: 4th International Symposium On Information Management in A Changing World, Limerick, IRLANDA, 4-4 Eylül 2013, pp.1-1
Kiliç Gül F., "Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi TOPSIS Yöntemi", 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, ,
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Integration Of Geographical Information Systems And Multi-Criteria Decision Analysis For Spatial Decision Problems: The TOPSIS Method", 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2012, pp.1-1
Yalçın M., Kiliç Gül F., Erdoğan S., "Determination Of Susceptible Areas For Floodingwith Geographic Information System Based Multicriteria Decision Analysis Method Example Of Istanbul European Site ", 8th International Conference Of Gi4DM: Best Practices, Enschede, HOLLANDA, 13-13 Şubat 2012, pp.1-1
Yalçın M., Kiliç Gül F., Erdoğan S., "Sel ve Taşkına Duyarlı Alanların Çok Ölçütlü Karar Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi: İstanbul Avrupa Yakası Örneği", 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.1-1
Ayazli İ.E. , Kiliç Gül F., Demir H., "Kentsel Yayılma Simülasyon Modelleri Ve Hücresel Otomat ", 13.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 18-18 Nisan 2011, ss.1-1 (Link)
Beyazit I., Güler K., İnanoğlu E., Kiliç Gül F., "Hayvan Barınağı Yer Seçiminde CBS’nin Kullanımı ", TMMOB 3.CBS Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 31-31 Ekim 2011, ss.1-1 (Link)
Yakar M., Yıldız F., Metin A., Uray F., Kahya Ü., Çiçek V., et al., "The Preparation Of The Architectural Surveyings With Photogrammetric Measurement Technics Of Emir Ishak Bey Tomb And 3D Modelling ", 23rd International CIPA Symposium, prag, CEK CUM., 1-1 Ocak 2011, pp.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., "GIS-Based Multi-Criteria Decision Analysis (GIS): The Ordered Weighted Averaging (OWA) Approach ", The 21st International Conference On Multiple Criteria Decision Making, Jyväskylä, FINLANDIYA, 1-1 Ocak 2011, pp.1-1
Alaf K., Kor E. , Kiliç Gül F., "Bina Bilgi Modeli-CBS Entegrasyonu", TMMOB CBS Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2011, ss.1-1 (Link)
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution TOPSIS For Spatial Decision Problems ", International Symposium On Geo-İnformation For Disaster Management, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-3 Mayıs 2011, pp.1-1 (Link)
Çetin İ.H., Kiliç Gül F., Büyükdağ F., Ceylan T., "Üç Boyutlu Araç Modelleme ", TUFUAB VI. Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-23 Şubat 2011, ss.1-1
Kısa A., Kiliç Gül F., "CBS Veri Altyapısı Ve Fotogrametri İle İlgili Teknolojik Gelişmeler", TMMOB CBS Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 1 Kasım 2011, ss.1-1
Çakır M., Tüzgen B. , Yıldırım T. , Kiliç Gül F., "Kampüs Bina Bilgi Sistemi: 3B Görselleştirme Ve Sorgulama Uygulaması ", 13.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 18-18 Nisan 2011, ss.1-1 (Link)
Güçlüer D., Kiliç Gül F., "Güneş Enerjisi Santrali Kurulacak Alanların CBS-ÇÖKA Yöntemi İle Belirlenmesi ", 13.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 18-18 Nisan 2011, ss.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., "SCS Yüzey Akış Eğri Numarasının Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi ", TUFUAB VI. Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-23 Şubat 2011, ss.1-1
Kiliç Gül F., Öztürk D., "SCS Yüzey Akış Eğri Numarasının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi", TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Şubat 2011, ss.1-1
Durdağ U.M., Kiliç Gül F., "Implementation Of Campus Cultural Heritage Database With Support Of The Photogrammetry ", 23rd International CIPA Symposium, Prag, CEK CUM., 1-1 Ocak 2011, pp.1-1 (Link)
Öztürk D., Kiliç Gül F., "CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi: Sıralı Ağırlıklı Ortalama (SAO) Yöntemi ve Samsun-Atakum İçin Potansiyel Otopark Alanlarının Seçimi", Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2011, ss.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., Bektaş S., "Su Kaynaklarının Yönetiminde Akarsu Havzalarının Arazi Kullanımı/Örtüsünün Ve Topoğrafik/Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ", I. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, KARAMAN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., Bektaş S., "GIS-Based Decision Support Systems For Integrated Water Resources Management ", International Sustainable Water And Wastewater Management Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 26-26 Ekim 2010, pp.1-1
Kiliç Gül F., Yalçın M., "Site Selection For New Buildings With GIS & MCDM ", Gi4DM Geomatics For Crisis Management, Torino, ITALYA, 2-2 Şubat 2010, pp.1-1
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., Rahman A.A., "Automated Correction Of Topological Problems Of Vectorized Data For GIS ", 4th World Engineering Congress 2010, Sarawak, MALEZYA, 2-2 Ağustos 2010, pp.1-1 (Link)
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Integration Of Geographical Information Systems And Multi-Criteria Decision Analysis ", 2nd International Symposium On Information Management İn A Changing World, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2010, pp.1-1 (Link)
Yalçın M. , Kiliç Gül F., "Toplu Konut Alanlarının CBS-Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemiyle Belirlenmesi: Bakırköy İlçesi ", 3. Uzaktan Algılama Ve CBS Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 11-11 Ekim 2010, ss.1-1 (Link)
Kiliç Gül F., Sarıhanoğlu S., "Üç Boyutlu Modellemede Fotogrametri İle Jeodezik Altyapının Bütünleştirilmesi ", 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 24-24 Ekim 2010, ss.1-1
Gokceoglu C., Tunusluoglu M.C., Görüm T., Gökaşan E., Tur H., Tekkeli A., et al., "Rheological Analysis Of A Sub-Marine Landslide İn The Marmara Sea (Turkey) ", XIX CBGA Congress, Thessaloniki, YUNANISTAN, 1-1 Ocak 2010, pp.1-1 (Link)
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Meteorolojik Verilerin CBS Ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleriyle Konumsal Enterpolasyonu ", Uluslararası Katılımlı I. Meteoroloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 20-20 Ekim 2010, ss.1-1
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., Rahman A.A., "Automated 3D Building Models Generation Using Multidirectional Scanning Model ", Map Asia 2010 & ISG 2010, Kuala Lumpur, MALEZYA, 26-26 Temmuz 2010, pp.1-1 (Link)
Ayazli İ.E. , Kiliç Gül F., Kleinschmit B., "Ayazli I., Batuk F., Kleinschmit B., "Simulating landuse changes driven by a 3rd bosphorus bridge", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, vol.38, is., pp.-, 201", ASPRS/CaGIS 2010 , Orlando, A.B.D., 15-19 Kasım 2010, pp.1-1
İşcan Y. , Tur H., Gökaşan E., Kiliç Gül F., "Gökova Körfezi Sismik Yansıma Ve Çok-Işınlı Batimetri Verilerinin Yorumu ", Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Kasım 2010, ss.1-1
Öztürk D., Kiliç Gül F., "Çizgisellik Haritalarının Elde Edilmesinde Uydu Görüntülerinin Ve Sayısal Yükseklik Modellerinin Kullanılması-Samsun Örneği ", Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2010, ss.1-1
Ayazli İ.E., Kiliç Gül F., Kleinschmit B., "Simulating Landuse Changes Driven By a 3rd Bosphorus Bridge", ASPRS/CaGIS Specialty Conference-Geospatial Data and Geovisualization: Environment, Security, and Society, ,
Taşdemir İ. , Kiliç Gül F., "Evaluation Of The Relationship Between The Changes Of Administrative Boundaries And Bosphorus Strait Crossing Using GIS ", 24 th International Cartographic Conference, Santiago, ŞİLİ, 1-1 Ocak 2009, pp.1-1
Doğramacı S., Kiliç Gül F., Demir H., "Multi-Criteria Decision Support Interface Implementation For Site Selection ", 24 th International Cartographic Conference, Santiago, ŞİLİ, 1-1 Ocak 2009, pp.1-1 (Link)
Emem O., Kiliç Gül F., "Using The XML Web Services And SOAP As A Registry Service For İnteroperating The OGC Catalogue Services ", 24 th International Cartographic Conference, Santiago, ŞİLİ, 1-1 Ocak 2009, pp.1-1 (Link)
Ayazlı İ.E. , Kiliç Gül F., Stoter J., "Three Dimensional Property Right Problems And Suggestions For Turkey ", ISPRS XXI Congress, Pekin, ÇIN HALK CUM., 1-1 Ocak 2008, pp.1-1 (Link)
Kiliç Gül F., Şengezer S.B., Emem O., "Relations Between Disaster Management Urban Planning And NSDI ", ISPRS XXI Congress, Pekin, ÇIN HALK CUM., 1-1 Ocak 2008, pp.1-1 (Link)
Kiliç Gül F., Emem O., Görüm T., Gökaşan E., "Implementation Of GIS For Landforms Of Southern Marmara ", FIG Working Week, Stokholm, ISVEÇ, 1-1 Ocak 2008, pp.1-1 (Link)
Demir H., Kiliç Gül F., Emem O., Şengezer S.B., "The Relations Between Earthquake And Planning For Istanbul ", FIG Working Week, Stokholm, ISVEÇ, 1-1 Ocak 2008, pp.1-1 (Link)
Ayazli İ.E., Emem O., Kiliç Gül F., "Üç Boyutlu Mülkiyet Veritabanı Tasarımı Üzerine Bir Çalışma ", TUFUAB IV. Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1 (Link)
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., Emem O., "A 3D Mobile Mapping System: Data Generation, Network Analysis, Simulation And Navigation ", 5th International Symposium On Mobile Mapping Technology, Padua, ITALYA, 1-1 Ocak 2007, pp.1-1 (Link)
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., "3B Bina Ve Bina İçi Topolojik Ağ Modellerinin Otomatik Olarak Üretilmesi Ve Üretilen Modeller Üzerinde Geliştirilen 3B Ağ Analizi Ve Navigasyon Uygulamaları ", Belediyecilik Uygulamalarında Üç Boyutlu Modern Veri Toplama, Görüntüleme Ve Modelleme Teknolojileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1
Ayazli İ.E. , Kiliç Gül F., "Üç Boyutlu Kadastro Gereksinimi ", 11.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1
Emem O., Kiliç Gül F., "Türkiye Ulusal Mekansal Veri Ve Bilgi Altyapısının Katılımcılar, Standartlar, Teknik Gereksinimler Ve Sistem Mimarisi Açısından İncelenmesi ", TUFUAB IV. Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1 (Link)
Ateş H., Kiliç Gül F., "Toplam Kalite Yönetimi ", 11.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1
Kiliç Gül F., Özyorgun A., "İlköğretim Donatı Standartlarının Ve Uygulamasının CBS İle İrdelenmesi ", TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1
Emem O., Kiliç Gül F., Şengezer S.B., "Afet Bilgi Yönetimi, CBS Ve Planlama ", Deprem Bölgelerinde CBS Nin Önemi Uluslararası Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1
Ayazli İ.E., Kiliç Gül F., "Fabrika Yerlerinin CBS ve ÇÖKV İle Belirlenmesi ", YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., "CBS’de Kullanılmak Üzere Sayısallaştırılan Verilerin Geometrik/Topolojik Hatalarının Otomatik Olarak Düzeltilmesi ", 11.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1
Karaş İ.R., Bayram B., Kiliç Gül F., Acar U., Uzar Dinlemek A.M., "Doğrusal Çizgilerden Oluşan Raster Görüntülerin Vektörizasyonu İçin Yeni Bir Yöntem Ve 3 Boyutlu CBS’de Kullanılması ", 1. UZAL-CBS Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2006, ss.1-1
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., "Akıllı Binalarda Tahliye Güzergahının Üç Boyutlu Ağ Analizleri İle Belirlenmesi ", Yapı Ve Kentte Bilişim ’06 IV. Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2006, ss.1-1
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., "Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Topoloji Kavramı ", 10. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 28-28 Mart 2005, ss.1-1
Emem O., Kiliç Gül F., "A Multifunction Web Based Metadata Tool Design And Implementation For NSDI ", ISPRS Workshop On Service And Application Of Spatial Data Infrastructure, Hangzhou, ÇIN HALK CUM., 1-1 Ocak 2005, pp.1-1 (Link)
Emem O., Kiliç Gül F., "Dünya Ve Ülkemizde Ulusal Veri Ve Bilgi Altyapısına Yönelim Ve İhtiyaçların Belirlenmesi ", 10. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2005, ss.1-1 (Link)
Kiliç Gül F., "istanbul Sazlıdere Havzası nın Zamansal Değişim Analizi", TUFUAB 2015, TÜRKIYE,
Bayram B., Kiliç Gül F., Gümüşay M.Ü., Alkiş Z., Helvaci C., Bayraktar H., et al., "Doğa Koruma Alanlarının Belirlenmesi-Terkos Örneği ", HKMO Orman Kadastrosu Ve 2B Sorunu, Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2004, ss.1-1
Emem O., Kiliç Gül F., "Generating Precise And Accurate 3D City Models Using Photogrammetric Data ", ISPRS XX. Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2004, pp.1-1 (Link)
Eraslan C. , Alkiş Z., Emem O., Helvaci C., Kiliç Gül F., Gümüşay M.Ü., et al., "System Design Of Disaster Management Information System In Turkey As A Part Of E Government ", ISPRS XX. Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-12 Temmuz 2004, pp.1-1 (Link)
Kiliç Gül F., Emem O., Alkiş Z., Gümüşay M.Ü., Eraslan C. , Helvaci C., et al., "Developing Of Turkey’s Disaster Management Standards For E-Government ", ISPRS XX. Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2004, pp.1-1 (Link)
Emem O., Kiliç Gül F., Yastikli N., Balik Şanli F., "3D Modelling And Visualization Using Photogrammetric Data ", 24th Urban Data Management Symposium, Venedik, ITALYA, 1-1 Ocak 2004, pp.1-1
Alkiş Z., Bayram B., Kiliç Gül F., Gümüşay M.Ü., Alkiş A., "E-Devlet ", 9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2003, ss.1-1
Şengezer S.B., Yazgan A., Kiliç Gül F., "İstanbul’da Deprem Riski Ve Kentsel Mekanda Planlama Alternatif Arayışları ", Küçükçekmece Ve Yakın Çevresi Teknik Kong, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2003, ss.1-1
Alkiş Z., Bayram B., Kiliç Gül F., Gümüşay M.Ü., Alkiş A., "Dünyada Ve Türkiye' De E-Devlet Kavramı Uygulamaları ", 9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2003, ss.1-1
Yastikli N., Kiliç Gül F., Gümüşay M.Ü., Akçali İ.T., Çetin İ.H., "Fatih Camii Fotogrametrik Rölöve Çalışmaları ", 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2003, ss.1-1
Bayram B., Kiliç Gül F., Alkiş Z., İpekçi A., "Monitoring Urban Growth: Büyükçekmece ", 3rd International Symposium Remote Sensing Of Urban Areas, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2002, pp.1-1
Kiliç Gül F., Dal I., Alkiş Z., "The Earthquake Damage Of Yalova in Turkey ", Fourth Turkish - German Joint Geodetic Days, berlin, ALMANYA, 1-1 Ocak 2001, pp.1-1
Kiliç Gül F., Demir H., "Valuation And Management Of Real Estates Using GIS ", Third Turkish - German Joint Geodetic Days, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1999, pp.1-1
Kiliç Gül F., Dikçinar Sel B., "Physical Analysis With GIS ", Second Turkish - German Joint Geodetic Days, berlin, ALMANYA, 1-1 Ocak 1997, pp.1-1
Kiliç Gül F., "CBS İle Sosyo Ekonomik Yapı Araştırmasına Yönelik Bir Uygulama ", Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1996, ss.1-1
Kiliç Gül F., "İmar Faaliyetlerine Yönelik KBS ", Bilişim 96, TBD 13. Ulusal Bilişim Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1996, ss.1-1
Kiliç Gül F., Alkiş A., "An Application Of A Pilot Project Of Istanbul Urban Information System For Planning And Public Works Of District Municipalities ", ISPRS XVIII Congress, viyana, AVUSTURYA, 1-1 Ocak 1996, pp.1-1 (Link)
Kiliç Gül F., Toz G., Külür S., Sarbonoğlu H., "Veriden Bilgiye Coğrafi Bilgi Sistemleri ", Coğrafi Bilgi Sistemi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ocak 1996, ss.1-1
Kiliç Gül F., "Belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı ", TUFUAB I. Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1995, ss.1-1
Kiliç Gül F., "Implementation Of Urban Information System For Public Works And A Pilot Project ", First Turkish - German Joint Geodetic Days, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1995, pp.1-1
Kiliç Gül F., "İmar Faaliyetlerine Yönelik Kent Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması ", 1. Ulusal CBS Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1994, ss.1-1
Alkiş A., Örüklü E., Kiliç Gül F., Bayram B., "Experiences On The Photogrammetric Digital Mapping For Istanbul Land Information System ", XVII ISPRS Kongresi, Washington, A.B.D., 1-1 Ocak 1992, pp.1-1 (Link)
Akçali İ.T., Kiliç Gül F., Gümüşay M.Ü., Kahya S., "İstanbul Kent Bilgi Sistemi İçinde Sayısal Fotogrametrik Haritaların Niteliği ", Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bilgi Sistemleri Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1990, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ayazli İ.E. , Kiliç Gül F., Demir H., "A Simulation Model of Urban Growth Driven by the Bosphorus Bridges", in: Information Fusion and Geographic Information Systems , Vasily Popovich, Christophe Claramunt, Manfred Schrenk, Kyrill Korolenko, Jérôme Gensel, Eds., Springer Berlin Heidelberg, Berlin, pp.237-248, 2013
Gökaşan E., Kiliç Gül F., Görüm T., "İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın Jeolojik Evrimi", Türk Boğazları, Ece N. J., Kanpolat, H., Alpdoğan G, Ed., Engin Yayıncılık, ss.208-227, 2011
Karaş İ.R., Kiliç Gül F., Akay A.E., Baz İ., "Automatically Extracting 3D Models and Network Analysis for Indoors", in: Innovations in 3D Geo Information Systems, Alias Abdul-Rahman, Sisi Zlatanova, Volker Coors, Eds., Springer-Verlag , London/Berlin , Berlin, pp.395-404, 2006
Kiliç Gül F., Şengezer B., Emem O., "The New Zoning Approach for Earthquake Risk Assessment", in: Geo-information for Disaster Management, Peter van Oosterom, Elfriede M. Fendel , Eds., Springer Berlin Heidelberg, pp.1225-1237, 2005
Kiliç Gül F., "ANALİTİK RAPOR KİTAP - I ", ERZURUM – ERZİNCAN – BAYBURT BÖLGESEL GELİŞME PLANI , AyşenÖkten, Betül Şengezer, İclal Dinçer, Ed., TAYF MATBAACILIK LTD. ŞTİ., İstanbul, ss.8-15, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi