Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yüksel Şahin F., "Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescents", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, pp.313-323, 2015
Hotaman D., Yüksel Şahin F., "The Effect of Instructors' Enthusiasm on University Students' Level of Achievement Motivation", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.35, pp.89-103, 2010
Yüksel Şahin F., "COMMUNICATION SKILL LEVELS IN TURKISH PROSPECTIVE TEACHERS", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.36, pp.1283-1293, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yüksel Şahin F., Taşkın T. , "Çalışmayan Ev Kadınlarının Mutluluk ve Kişisel Gelişim Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.15, no. Özel Sayı, pp.24-36, 2019
Göksel Oflas S., Yüksel Şahin F., "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine, Kültürlerarası Duyarlılığa Ve Risk Faktörlerine Göre Yordanması", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2019
Buyruk-Genç A., Yüksel Şahin F., "PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. , vol.6, pp.593-618, 2018 (Link)
Murtezaoğlu S., Yüksel Şahin F., "THE EFFECT OF POSITIVE-NEGATIVE AFFECT, AUTOMATIC THOUGHTS AND OTHER PERSONAL VARIABLES UPON THE INNOVATION MANAGEMENT SELF-EFFICACY BELIEF LEVELS OF SCHOOL ADMINISTRATORS", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, vol.3, pp.46-68, 2018 (Link)
Kara E., Yüksel Şahin F., "EVLİ BİREYLERDE İLİŞKİSEL YILMAZLIK, EVLİLİK YETKİNLİĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLERDE GÜVENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.378-398, 2018 (Link)
Yüksel Şahin F., Sarıdemir T., "Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISI Index-Zoological Record), vol.37, pp.391-426 , 2017 (Link)
Şahin S. , Yüksel Şahin F., "Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin çatışma yönetimi stillerinin sosyal zekâ ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi", Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp. 69-92, 2017 (Link)
Yılmaz R., Yüksel Şahin F., "Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISI Index-Zoological Record), vol.36 , pp.595-615 , 2016 (Link)
Yüksel Şahin F., "Predicting Peer Pressure Levels Among Turkish Adolescents", Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISI Index), vol.191, pp.1807-1812, 2015 (Link)
Yüksel Şahin F., "An Examination Of Bullying Tendencies And Bullying Coping Behaviors Among Adolescents", Procedia Social and Behavioral Sciences (ISI Index), vol.191, pp.214-221, 2015 (Link)
Tabancalı E., Yüksel Şahin F., "Evaluation of Teachers’ Opinions Towards Disapproved", Procedia Social and Behavioral Sciences (ISI Index), vol.116, pp.1050-1058, 2014 (Link)
Yüksel Şahin F., "An Evaluation Of The Decisions Taken About Psychological Counseling And Guidance In The Turkish National Education Councils (1939-2010)", Journal of Social Studies Education Research( Education Full Text-H.W. Wilson), vol.3, pp.95-118, 2012 (Link)
Yüksel Şahin F., "An Examination of the Decisions Taken about Psychological Counseling and Guidance in the Turkish National Education Councils from Past to the Present", International Online Journal Of Educational Sciences (Education Full Text-H.W. Wilson), vol.4, pp.206-224, 2012 (Link)
Yüksel Şahin F., "Certain predictors of shyness among Turkish pre-service teachers", Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal (ISI Index), vol.47, pp.207-217, 2012 (Link)
Yüksel Şahin F., "School counselors’ assessment of the psychological counseling and guidance services they offer at their schools", Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal (ISI Index), vol.47, pp.327-339, 2012 (Link)
Yüksel Şahin F., Hotaman D., "Okulun Ögelerine Ve Bazı Değişkenlere Göre İlköğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi", e-Journal of New World Sciences Academy(EBSCO), vol.4, pp.833-858, 2009 (Link)
Yüksel Şahin F., "The Evaluation of Counseling and Guidance Services Based on Teacher Views and Their Prediction Based on Some Variables", International Journal of Instruction (ERIC), vol.1, pp.59-76, 2009
Yüksel Şahin F., Hotaman D., "Vocational Guidance Aid in the Orientation to Teaching Profession and Teacher Education", European Journal of Social Sciences(SCOPUS), vol.10, pp.25-35, 2009
Yüksel Şahin F., "İlköğretimde Psikolojik Danışma Ve Rehberlik (PDR) Hizmetleri", e-Journal of New World Sciences Academy(EBSCO), vol.4, pp.373-394, 2009 (Link)
Yüksel Şahin F., Hotaman D., "Vocational guidance aid in the orientation to teaching profession and teacher education", European Journal of Social Sciences, vol.10, pp.25-35, 2009
Yüksel Şahin F., "Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin değerlendirilmesi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi(EBSCO), vol.5, pp.1-26, 2008 (Link)
Yüksel Şahin F., "Mathematics Anxiety Among 4th And 5th Grade Turkish Elementary School Students", International Electronic Journal of Mathematics Education, vol.3, pp.179-192, 2008 (Link)
Yüksel Şahin F., "Levels of Mathematics Worry of High School Stdents and University Students (Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Matematik Korku Düzeyleri)", Eğitim Bilimleri ve Uygulama(EBSCO), vol.3, pp.57-74, 2004 (Link)
Yüksel Şahin F., "Bazı Değişkenlerin Yönetici Adaylarının, Okul Psikolojik Danışmanlarından Görev Beklentileri Düzeylerine Etkisi", Eğitim ve Bilim(SSCI), cilt.27, ss.13-21, 2002 (Link)
Yüksel Şahin F., "Yönetici Adaylarının, Mantıklı Karar Verme ve Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi", Eğitim ve Bilim(SSCI), cilt.27, ss.8-16, 2002 (Link)
Yüksel Şahin F., "Depremin Birey Üzerinde Yarattığı Duygusal Kriz Durumu Ve Kriz Danışması", Eğitim ve Bilim (SSCI), cilt.25, ss.49-52, 2000
Yüksel Şahin F., "Matematik Kaygısı", Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research) (ERIC, Scopus, ESCI, vol.1, pp.75-79, 2000
Aksu A., Yüksel Şahin F., "Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Kaygı Düzeyleri", Eğitim ve Bilim (SSCI), cilt.23, ss.65-68, 1999
Yüksel Şahin F., "Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi", Eğitim Ve Bilim (SSCI), cilt.22, ss.12-19, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yüksel Şahin F., Emre M., "Psikolojik Danişmanlarin Ve Öğretmenlerin İyi Oluşlarinin, Stres Kaynaklarina , Yaşam Stillerine Ve Çalişma Yaşami Kalitelerine Göre Yordanmasi", 1. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, TUNCELİ, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2019, pp.1-1
Evrensel İ., Yüksel Şahin F., "Lezbiyen, Gey, Biseksüel Ve Trans (Lgbt) Bireylerin Kendini Ayarlama Ve Mutluluk Düzeylerinin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre İncelenmesi.", Balkan 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Edirne, TÜRKIYE, , vol.1
Yüksel Şahin F., Belkiz Ş., "Psikolojik Danişmanlarin Ve Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İş-Aile-Yaşam Dengesine, İşyeri Arkadaşliğina Ve İşyerindeki Duygusal Tacize Göre Yordanmasi.", 1. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, TUNCELİ, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2019, pp.1-1
Buyrukgenç A., Yüksel Şahin F., "The Mediating Role Of Cultural Intelligence And Cognitive Flexibility In The Relationship Between Effective Counselor Characteristics And Multicultural Counseling Competencies Of Counselors", International Conference On New Horizons In Education, Prag, CEK CUM., 3-5 Ağustos 2019, pp.1-1
Kara E., Yüksel Şahin F., "The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marital Self-Efficacy Among Married Individuals", The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marital Self-Efficacy Among Married Individuals, Prag, CEK CUM., 3-5 Ağustos 2019, pp.1-1
Yüksel Şahin F., Taşkın T., "Çalışmayan Ev Kadınlarının Mutluluk ve Kişisel Gelişim Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi", İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2018, pp.1-1
Kara E., Yüksel Şahin F., "Evli bireylerde ilişkisel yılmazlık, evlilik yetkinliği ve ikili ilişkilerde güvenin demografik değişkenlere göre incelenmesi.", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.2-3 (Link)
Yüksel Şahin F., Öztürk B., "Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerindeki Yaşantılarının Babalarıyla Olan İlişkilerine Göre İncelenmesi.", Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) , AMASYA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2018, pp.1-1 (Link)
Buyruk Genç A., Yüksel Şahin F., "Kültüre Duyarli Psikolojik Danişma Yeterliklerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.1-2 (Link)
Yüksel Şahin F., Arcan E.A., "Üstün Zekalı Ergenlerle Normal Zekalı Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER) , AMASYA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2018, pp.1-1 (Link)
Yüksel Şahin F., "Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarına Göre Psikolojik Danışmayı Yapmak", Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Günleri(Atölye Çalışması), İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.1-1 (Link)
Yüksel Şahin F., "Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarına Göre Psikolojik Danışmayı Yapmak", Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zirvesi (Atölye Çalışması), İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-27 Mart 2018, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yüksel Şahin F., Ertural H., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGISININ VE KARAR VERME STİLLERİNİN ÜST BİLİŞE VE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞE GÖRE İNCELENMESİ ", International Symposium On Contemporary Education And Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Aralık 2018, vol.1, no.1, pp.314-315 (Link)
Yüksel Şahin F., Gündüz M., "Investigation Of The Stress-Coping Styles Of Prospective Psychological Counselors According To Their Multimeasure Agentic Personality Traits, Subjective Well-Being And Risk Factor", 4th International Conference on Social Sciences and Education Research, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2017, pp.1-1
Murtezaoğlu S., Yüksel Şahin F., "Pozitif-Negatif Duyguların, Otomatik Düşüncelerin Ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerindeki Etkisi", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.1-1
Yılmaz R., Yüksel Şahin F., "Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.1-1
Erbiçer E.S., Yüksel Şahin F., "The Effect of Social Cohesion and Some Personal Variables on Cyber Bullying and Cyber Victimization Level of University Students", 2 nd.International Congerence on Social Sciences and Education Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.1-1
Göksel-Oflas S., Yüksel Şahin F., "Predicting The Psychological Resilience Levels Of College Students According To Gender Roles, Intercultural Sensitivity And Risk Factors", 2nd International Conference On Social Sciences And Education Research , İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.1-1
Şahin S., Yüksel Şahin F., "Sosyal Zekanın Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Çatışma Yönetimi Stratejileri Üzerindeki Etkisi", 2. Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-7 Nisan 2015, ss.1-1
Sarıdemir T., Yüksel Şahin F., "Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Öğretmenlerin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi", 2. Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-7 Nisan 2015, ss.1-1
Yüksel Şahin F., "An Examination of Bullying Tendencies and Bullying Coping Behaviors among Adolescents", Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, MALTA, 6-9 Şubat 2014, vol.191, pp.214-221
Yüksel Şahin F., "Predicting Peer Pressure Levels Among Turkish Adolescents", Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, MALTA, 6-9 Şubat 2014, vol.191, pp.1807-1812
Yüksel Şahin F., "Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescent", Cyprus International Conference on Educational Research, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 14-16 Şubat 2013, vol.89, pp.841-847
Yüksel Şahin F., Tabancalı E., Yüksel-Şahin F., "Evaluation of Teachers’ Opinions Towards Disapproved", 5th World Conference On Educational Sciences, Roma, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, vol.116, pp.1050-1058
Tabancali E., Yüksel Şahin F., "Evaluation of Teachers' Opinions Towards Disapproved Behaviors Of Students", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, vol.116, pp.1050-1058
Yüksel Şahin F., "Certain predictors of shyness among Turkish pre-service teachers", Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Şubat 2012, vol.47, pp.207-217
Yüksel Şahin F., "School counselors' assessment of the psychological counseling and guidance services they offer at their schools", Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), , 8-11 Şubat 2012, vol.47, pp.327-339
Hotaman D., Yüksel Şahin F., "Personal, Educational And Vocational Aid With Equal Opportunities In The Education Of Gifted Students", The 5th International Balkan Education and Science Congress. , EDİRNE, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, pp.1-1
Yüksel Şahin F., Hotaman D., "Bazı kişisel değişkenlerin ortaöğretim öğrencilerinin çalışma becerileri üzerindeki etkisi", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.2-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yüksel Şahin F., "Yansıtma Becerileri: DuygularıYansıtma", Yardım Sanatını ÖğrenmeTemel Yardım Becerileri ve Teknikleri, Feride Bacanlı, Galip Yüksel, Ed., Pegem, Ankara, ss.105-125, 2019
Yüksel Şahin F., "Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı (Genişletilmiş 2. Baskı)", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2018 (Link)
Yüksel Şahin F., "Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı", , Nobel Yayınevi, http://nobelyayin.com/, 2015
Yüksel Şahin F., "Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı ", Nobel, ANKARA, 2015 (Link)
Yüksel Şahin F., "", Lisans Yayıncılık, http://lisansyayincilik.com.tr/, ss.15-31, 2014
Yüksel Şahin F., "İletişim becerilerine genel bir bakış.", Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Kaya,A., Ed., Pegem, Ankara, ss.35-68, 2010
Yüksel Şahin F., "Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi", Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II. , "Erkan, S." , "Kaya, A.", Ed., Pegem, Ankara, ss.1-1, 2005
Yüksel Şahin F., "Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri", Evlilik Okulu, Yavuzer, H., Ed., Remzi, İSTANBUL, ss.201-226, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi