Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, P.Albayrak, "Değişmez alt uzay problemi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, F.Öztürk, "Topolojik olarak zengin merkezli banach latislerde maharam operatörleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, Ş.Pestik, "Banach F-modüllerinin merkezi ve F-ortomorfizmalar üzerinde genişletilmiş sonuçlar", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, B.Köklüce, "Kuadratik sayı cisimlerinde çarpanlara ayırma, ideal sınıf grubu ve L-fonksiyonları", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, E.Demir, "Banach uzayları üzerinde bir buçuk-geçişli ve yerelleştirme operatör cebirleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, E.Gül, "Abelien olmayan kompakt lie grupları üzerinde kontrol sistemleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, D.Yilmaz, "Maksimal baskınlaştırılmış operator yarı grupları", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, D.Tetik, "Daugavet özellikli Banach uzayları", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Can, "Hemen hemen F-cebirleri ve D-cebirlerinin sıralı ikinci duali", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Demirbilek, "Banach uzaylarında ve Banach latislerde değişmez alt uzaylar üzerine", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Kozan, "Banach uzaylarında lineer operatörlerin kümesinin refleksifliği", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, C.Kuyumcu, "Düzgün konveks Banach uzaylarında Daugavet denklemi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Engelkiran, "L- zayıf ve m-zayıf kompakt operatörler", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Çelik, "Çarpım operatörleri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Hafez, "Pozitif operatörlerde değişmez altörgüler", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, U.Ağlan, "Pozitif operatör yarıgruplarının ideal üçgenleştirilebilirliği", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Öztürk, "Sürekli fonksiyonların latisleri üzerindeki homomorfizmalar", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Şeker, "Pre-Riesz uzaylarında idealler ve bandlar", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Elma, "Archimedean hemen hemen f-cebirlerinde sıralı sınırlı türetmeler", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Altinbilezik, "İndirgenemez operatörler", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi