Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makine Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, 25.10.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, 18.01.2018 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, 25.07.2016 - 24.10.2018
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, 17.12.2009 - 16.07.2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Yücel, "Tedarikçi Seçimi Probleminde Bütünleşik Sinirsel Bulanık Mantık Yaklaşımı", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, Ş.Özgürler, "Proses Endüstrisinde Mevsimsel Talep Koşulları Altında Üretim Düzgünleştirme ve Çizelgeleme", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, K.Aytulun, "Lojistik Yönetiminde Süreçlerin Stokastik Şebekeler Yardımıyla Analizi ve Endüstriyel Bir Uygulama", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, A.Taşkin, "Tedarik Zincirlerinde Talep ve Temin Sürelerine Duyarlı Çok Aşamalı Envanter Kararlarının İncelenmesi ve Endüstriyel Bir Uygulama", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, İ.Yel, "Lojistik Sektöründe Bulanık Mantık Karar Sürecinin Uygulanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Cengiz, "Türkiye’ deki Mevcut Koşulların Bulanık Analitik Ağ Süreciyle Değerlendirilerek Uygun Tersane Yeri Seçimi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Kuzu, "Tam Zamanında Üretimde Esneklik ve Hacim Esnekliğinin Geliştirilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ş.Şeker, "Araç Rotalama Problemleri ve Zaman Pencereli Stokastik Araç Rotalama Problemine Genetik Algoritma Yaklaşımı", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Kandakoğlu, "Strateji Geliştirme ve Değerlendirme Yaklaşımı ve Uygulaması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Kayikçi, "Değer Analizinin Plastik Enjeksiyon Kalıp Endüstrisinde Uygulanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, C.Kürşad, "Değişim Yönetimi ve Şirket Birleşmelerinde Değişim Yönetimi Uygulaması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, C.Kizilkeçili, "Tedarik Zinciri Yönetimi ve Elektronik Sektöründe Endüstriyel Bir Uygulama", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Taşkin, "Sonlu Kapasite Planlamada Yapay Sinir Ağlarının Kullanımına Yönelik Bir Model Tasarımı", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Aydin, "Bulanık TOPSİS ve VİKOR Yöntemi Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Santral Yer Seçimi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Mazlum, "CPM, PERT ve Bulanık Mantık Teknikleriyle Proje Yönetimi ve Bir İşletmede Uygulanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Kodalak, "Akaryakıt İstasyonu Seçme Problemine Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bulanık Analitik Ağ Prosesi Yaklaşımı", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Gül, "Servis Sistemlerinde Kaynakların Etkin Kullanılmasına Yönelik Benzetim Tabanlı Optimizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Parlak, "Sıralı Akış Çizelgeleme Problemlerinin Arı Algoritmasıyla Çözümü", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, D.Güdücü, "Mobil İletişim Bayi Konumlarının Belirlenmesinde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Büyüközkan, "ERP Danışman Firma Seçiminde Fuzzy ANP ve Fuzzy TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi