Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mercan H., Atalik K., "Numerical investigation of blood flow features in intracranial saccular aneurysms", JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, vol.4, pp.1867-1878, 2018
Mercan H., Atalik S.K., "Isothermal and Non Isothermal Viscoelastic Flow of PTT Fluid in a Lid Driven Polar Cavity", KOREA-AUSTRALIA RHEOLOGY JOURNAL, vol.24, pp.277-286, 2012 (Link)
Mercan H., Atalik K., "Flow structure for Power-Law fluids in lid-driven arc-shape cavities", KOREA-AUSTRALIA RHEOLOGY JOURNAL, vol.23, pp.71-80, 2011
Mercan H., Atalik K., "Vortex formation in lid-driven arc-shape cavity flows at high Reynolds numbers", EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS, vol.28, pp.61-71, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Nabati M., Shafiei H., Mercan H., Bedir H., Anlas G., "EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SCREEN MESHES ON LONGITUDINAL TURBULENCE IN BURET WIND TUNNEL", FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING: ICAME 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Aralık 2018, pp.1098-1104
Gönül A., Mercan H., Dalkiliç A.S., "3-DIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATION OF HELICAL COIL HEAT EXCHANGERS", FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING: ICAME 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Aralık 2018, pp.1097-1097
Mercan H., Atalik K., "SAKKÜLER ANEVRİZMANIN 2 BOYUTLU SAYISAL MODELLEMESİ- DUVAR KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ", 20. Ulusal Mekanik Kongrsi, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2017, ss.932-937
Dalkiliç A.S., Mercan H., Özçelik G., "Determination of Design Parameters Effects on the Cost of a Double-Pipe Heat Exchanger", 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2017, İstanbul, TÜRKIYE,
Mercan H., Peters G.W.M., Anderson P., "Numerical Simulation of 3 D Film Blowing Process Under Thermal and Crystallinity Effects", NRC-NPD-2016, Helsinki, FINLANDIYA, 30 Mayıs - 1 Haziran 2016, pp.145-150
Mercan H., "Polimer İnce Tabakalarının Üretim Sürecinin Kristalizasyon ve Isıl Etkiler Altında Sayısal İncelenmesi", ITU Makina Fakültesi Teknoloji Seminerleri 2015 Güz, Istanbul, TÜRKIYE,
Mercan H., "DÖKME POLİMER İNCE TABAKALARININ ÜRETİM SÜRECİNİN KRİSTALİZASYON VE ISIL ETKİLER ALTINDA SAYISAL İNCELENMESİ", 19. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, TÜRKIYE,
Mercan H., Peters G.W.M., Anderson P., "Flow Induced Cryatllization of Film Blowing Process", 8th Annual European Rheology confrence, Leuven, BELÇIKA,
Mercan H., Peters G.W.M., Anderson P., "Flow Induced Cristallization of Film Blowing Process", 9th Annual European Rheology Conference, Karlsruhe, ALMANYA, 8 Nisan 2014 - 11 Nisan 2013, pp.100-100
Mercan H., Atalik K., "Small and Large Amplitude Oscillatory Shear Response in Non Isothermal Flow of a PTT Fluid in Lid Driven Polar Cavity", 21. Nordic Rhelolgy Conference, Oslo, NORVEÇ, 13-15 Haziran 2012, vol.20, pp.105-112
Mercan H., Atalik K., "Isothermal and non Isothermal Flow of PTT Fluid in Lid Driven Polar Cavity", 20 th Nordic Rheology Conference, Helsinki, FINLANDIYA, 8-10 Haziran 2011, vol.19, pp.53-60
Mercan H., Atalik K., "Üs Kanun Akışkanları icin Yarım Daire Biçimli Eğrisel Oyuklarda Kapak Tahrikli Akış Yapısı", 16. Ulusal Mekanik Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2009, ss.863-873
Mercan H., Atalik K., "Kapak Tahrikli Eğrisel Oyuk Akışlarında Yüksek Reynolds Sayıları için Girdap Oluşumu ve Gelişimi", 15. Ulusal Mekanik Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2007, ss.605-615
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi